Regnskab for Trekantens Vejlag 2006

Driftsregnskab

Indtægter:

Kontingent

Jan. Kvt. 81 Medlemmer á 1500

81 medlemmer á 1565

kr

126.765,00

Apr. Kvt.81 Medlemmer á 1565

81 medllemmer á1605

kr

130.005,00

Jul. Kvt. 81 medllemmer á 1565

81 medlemmer á 1605

kr

130.005,00

Okt.Kvt.

81 medlemmer á 1605

kr

130.005,00

Bogsalg

Den hvide by

kr

750,00

                   

Driftsindtægter

517.530,00

Udgifter:

Hvidtning

Murer

kr

681.318,77

Arkitekt

kr

24.768,75

Vedligeholdelse

Kloak

kr

8.036,99

Veje + træer

kr

81.718,75

Aktiviteter

Fastelavn

kr

1.676,80

Generalforsamling

kr

3023,00

St. fejedag

kr

554,75

Skt. Hans

kr

3.945,30

Middag bestyrelse

kr

1.500,00

Administration

Valby Grundejerfore

kr

3.645,00

Gebyrer og porto

kr

467,00

Hjemmesidegebyr

kr

353,75

Kontorartikler

kr

438,00

Kontorhold

kr

2.400,00

PBS

kr

1.450,00

Anskaffelser

kr

0,00

Driftsudgifter

815.296,86

Renter

Bank

kr

3,70

Giro

kr

683,15

686,85

Overskud af drift

-297.080,01

Status

Aktiver:

Kassebeholdning pr.

31.12.06

kr

2.186,23

Bankbeholdning pr.

31.12.06

kr

6.969,64

Girobeholdning pr.

31.12.06

kr

178.285,95

Restancer pr

31.12.06

kr

41.323,00

Forudbetalt vedr. 07

kr

-3.050

225.714,82

Passiver:

Egenkapital

225.714,82

der fremkommer således:

Kassebeholdning pr

01.01.06

kr

516,58

Bankbeholdning pr

01.01.06

kr

6.965,94

Girobeholdning pr

01.01.06

kr

378.142,31

Restancer pr

01.01.06

kr

140.300,00

Overskud af drift 2006

kr

-297.080,01

Forudbetalt vedr 2006

-3.130,00

Regnskab revideret den

Kassebeholdning, giro og bankbeholdning konstateret til stede.

Ivar C. Petersen

Niels-Henrik Hyllested

Revisor

Revisor