Trekantens originale logo

Forside Parkering Historie Bestyrelse Vedtægter Lokalplan Billedarkiv og hustyper Gammel Galleri Galleri Lokale annoncer
Køb og Salg
Abonner på nyheder Hvem bor her? Gammel "Årets gang" Referater Generalforsamling Gammel "aktuelt" Vedligeholdelse Kalender Links Udlån Miljøsiden

"Hvidteoversigt"

Se planen her

"Konsulentbistand ved kalkning"

Læs arbejdsbeskrivelsen for konsulentydelsen, som gælder ved kalkning af husene i Trekantens Vejlag - tryk her

"Skema før kalkning"

Se skemaet der udarbejdes inden et hus kalkes - tryk her

"Gode råd om hulmursisolering"

Læs anbefalinger vedr. hulmursisolering - tryk her

"Notat om markiser"

Notat om markiser iht den bevarende lokalplan - tryk her

"Vejledning om postkasser"

Læs vejledningen om postkasser i Den Hvide By - tryk her

"Gode vinduer og døre"

2 firmaer har leveret mange vinduer og døre til Den Hvide By.
Bøjsø
Frovin
Tryk på linket for at læse mere.

HUSK

Kommunen skal kontaktes vedr. de fleste konkrete byggeplaner:
Teknik- og Miljøforvaltningens kundecenter, Njalsgade 13, 2300 København S.
Eller tryk her for at se på kommunens hjemmeside om byggeri.

"Gode håndværkere"

Det er en stor opgave at bevare og vedligeholde sit hus bedst muligt.
Det er en stor opgave at finde gode og dygtige håndværkere.

Vi har længe drøftet hvordan man anbefaler gode håndværkere. Nu forsøger vi med en ordning med håndværkerne, der allerede har arbejdet i Den Hvide By. Desuden adresse hvor håndværkerne har arbejdet, det betyder at man kan få erfaringer fra (tilfredse) ejere i kvarteret. Håndværkere der har arbejdet mere end et sted, (dvs min 2 steder) medtages her på siden.
Dette er ikke en garantiordning fra bestyrelsen, men en mulighed for at høre erfaringer fra andre ejere i kvarteret

Her kommer et pænt udvalg - har du flere, send mig en mail.
Husk at skrive hvor håndværkerne har arbejdet i kvarteret.

Stukkatør

Ny stuk eller reparation af eksisterende stuk?
Ring til Mads Wollerup +45 23 45 28 25
eller se mere her:
www.wollerupstuk.dk

Gartner

Lars Knoblauch, Det Grønne Kompagni
tlf +45 3536 8989
(foreningen bruger dette firma)


Grøn Gartner v/ Gartnermester Alan Olsen
tlf +45 4050 0331
Lokal håndværker - Søndre Alle 18.

Anlægsgartner Robert Tranto
tlf +45 4060 7845.
- har arbejdet hos Vestre Alle 3 og Søndre Alle 31

Gulvafhøvler

ingen pt

Kloak

Wollerup kloak
tlf +45 2267 7510
- har arbejdet i hele kvarteret, bl. a. Nordre Alle 1, Nordre Alle 3, Nordre alle 8, Nordre alle 9, Nordre Alle 13, Vestre Alle 5, Søndre Alle 13 m fl.

Maler

Jimmi Henriksen
tlf +45 2045 8811
- har arbejdet hos Sønde Alle 4, Søndre Alle 17, Nordre Alle 11 og Nordre Alle 3.
Jimmi er, udover alt almindeligt malerarbejde, erfaren i at male vinduer og døre med rigtig oliemaling

Murer

Brdr. Lynggård
tlf +45 2247 7276 (foreningen har brugt dette firma i mange år til at kalke/vedligeholde husene)

Mikael Martlev,
Mobil 40 94 63 62.
- har udført tagarbejde og renovering, SA 25.

Morten Fini Jacobsen tlf +45 4141 5951 - har udført arbejde Nordre Alle 8

Elektriker

Niels Duhn, Nystedvej 1, tlf 3646 5050,
hjemmeside www.el-duhn.dk
Har arbejdet NA9, VA10, VL159

Tømrer & Snedkermester Christian Overgaard A/S

Værkstedsvej 46, 2500 Valby
Tlf: 22979898 Mellem 7.00 - 16.00
Har lagt tag på mange huse og har skiftet vinduer i mange huse (Frovin vinduer)

VVS - blikkenslager

E.V. Nielsen VVS
tlf +45 3630 2737
- har arbejdet i hele kvarteret med alle VVS opgaver, bl a Søndre Alle 4, Vestre Alle 17, Nordre Alle 3, Nordre Alle 2 mm fl.

VVS og blikkenslager

Vangede VVS
Ring til Dennis Monberg tlf +45 51602343
En VVS der kommer til tiden, og giver besked hvis han er forsinket! Har bl a arbejdet NA3

Låsesmed

Vi har ingen låsesmed på listen.
Men Kim Skytte på Vestre Alle 7, har nogle erfaringer. Ring og snak med Kim om hans erfaringer med låsesmede.
tlf 22111163 eller mail kimskytte@gmail.com