Trekantens originale logo

Forside Parkering Abonner på nyheder Bestyrelse Vedtægter Lokalplan Billedarkiv og hustyper Galleri Lokale annoncer
Køb og Salg
Historie Hvem bor her? Referater Generalforsamling Vedligeholdelse Kalender Links Udlån Miljøsiden For
ejendomsmægler
Gammel "Årets gang" Gammel "aktuelt" Gammelt Galleri

Tilmelding til betaling via hjemmesiden tryk på linket:

Betalingsservice online tilmelding

forår

nyhedskassen
-------------------------------------

Nyt fra bestyrelsen

14. juni 2024

Så er referatet fra generalforsamlingen i marts endelig færdigt.

Formanden beklager, at det kommer ud så sent og først efter de 2 mdr., som generalforsamlingen tilbage i 2015 besluttede var fristen for offentliggørelse. Den sene udsendelse skyldes mest formandens lange ekspeditionstid.

Mvh
Camilla

Se referatet her


--------------
22.5.2024

Kære alle

Vi har sammen med de øvrige foreninger i parkeringsordningen skiftet firma til COPARK fra 15.6.24.
Det betyder:
· Du kan hente app fra COOPARK. I app'en kan du se din licens til bilen og styre gæsteparkering.
· Dig med bil skal ind og registrere den (og gæsteparkering). Dette kan du gøre via nettet eller telefonisk hos COPARK´s kundeservice. Bemærk, at du skal bruge et foto/scanning af registreringsattesten.

· Gæstekort: Dig uden bil skal også registrere husstanden for at bruge den digitale løsning. Antal gæstelicenser, som beskrevet på vedlagte bilag, er på månedsbasis og kan ikke overføres fra måned til måned. Vi har ikke fået en papirudgave endnu, men den kommer.

Den vedlagte vejledning guider jer igennem denne proces, og du har mulighed for at kontakte COPARKs kundeservice, hvis du bliver i tvivl om noget. Du har også fortsat mulighed for at kontakte bestyrelsen.

Der vil de kommende dage komme skilte op på de resterende standere med følgende regler:
P-skive 3 timer på hverdage kl. 6.00 – 22.00 og lørdage kl. 9.00 – 13.00, hvis du ikke har licens eller gæstetilladelse. Ingen restriktioner for handicappede.

Firmaet har travlt med at registrere alle de nye kunder, så vent ikke til sidste øjeblik.
SIDSTE RETTIDIGE BESTILLING ER 14. juni 2024 kl. 10:00!

Mange hilsner fra bestyrelsen

SE VEJLEDNING

7.4.2024
Meddelelse fra kassereren
Betalingsservice har ikke registreret de ændringer, som jeg har indgivet efter afholdelse af generalforsamlingen.
Der er derfor forkert tekst på opkrævningen af april kvartal, ligesom den mindre kontingentstigning heller ikke er iværksat.
Dette til orientering for grundejerne – I skal ikke foretage jer noget i anledning af fejlen, ud over at bære over med den forkerte tekst.
Det let forhøjede kontingent vil først blive opkrævet fra juni kvartal.
Beklager
Jan Spohr
Kasserer
Trekantens Vejlag”
5.3.2024

Se bilag til dagsorden her.

Tak for indsatsen til Ivar

Ivar, Søndre Allé 12, har været revisor i Trekantens Vejlag i 40 år - en tredjedel af foreningens levetid - men har nu valgt af stoppe. Bestyrelsen takker mange gange for indsatsen. 23.1.2024

HOFOR’s fjernvarmeprojekt på Søndre Allé

HOFOR holder ugentlige byggemøder på SA og sender os referaterne. Der har i nogle måneder været en fin dialog mellem HOFOR og bestyrelsen. Vi har tilstræbt at videreformidle til de umiddelbart berørte grundejere og med mellemrum til alle.

Desværre blev arbejdet ikke færdigt før jul, men vi fik dog HOFOR og NCC overtalt til at fjerne en del af afspærringen før jul og åbne SA delvist. Det har lettet hverdagen noget i hvert fald for de “indespærrede” grundejere, men vi er stadig ikke i mål.

Efter juleferien gik NCC i gang igen. De startede så med at lukke vejen igen hele døgnet. Det protesterede vi over og siden har NCC i det mindste holdt vejen delvis åben, når de forlader arbejdspladsen.

Her er ugens referat fra byggemødet fra den 15.1.:
• “Kryds Søndre Allé/Valby Langgade er muffet.
• Krydset fyldes inklusiv 2 stk. ventilbrønde i løbet af indeværende uge. Asfalt senest ved udgangen af uge 3 afhængig af vejrforhold.
• Opsætning af venstresving forbudt Søndre Allé mangler at blive opsat.
• Lokalisering af utæthed på fjernvarmetilslutning til Søndre Allé 5 påbegyndes når asfalt er lagt, og udføres iht. aftale med HOFOR og NCC. ?NCC kontakter ejendommen med startdato.
• Oprydning af materialer og nedtagning af træplader omkring træer uge 3 afhængig af vejrforhold.”

Onsdag måtte NCC så beklagende meddele, at de pga. vintervejret ikke kunne lægge asfalt her i uge 3 (sådan går det jo, når et sommerprojekt på 2˝ måned forsinkes og bliver et vinterprojekt på over 6 måneder …). Udlægning af asfalt er derfor udskudt til tirsdag den 23.1.

Vi krydser fingre …

Bestyrelsen


HOFOR’s fjernvarmeprojekt på SA og NA er snart slut

HOFOR har den 5.12. oplyst, at de i denne uge (uge 49) bl.a. forventer asfaltering af vejene og derefter oprydning og delvis åbning af SA i næste uge (uge 50). Vi er nok en del, der glæder os til det.
Hvis det har interesse, så får I her deres detaljerede status på de udestående arbejder hos os:
“Den manglende asfalt på Nordre Allé asfalteres fredag uge 49, desuden vil den resterende del af Søndre Allé og Valby Langgade blive asfalteret fredag uge 49.
Asfalt renskæres i lige linjer, og revner bortskæres.
Brandhane samt t-stykke graves/udskiftes uge 49 Muffemand til manglende muffer i krydset Søndre Allé/Valby Langgade onsdag uge 49.
Ventilbrønd på Søndre Allé mangler montering af dæksel, afsluttes uge 49.
Kryds Søndre Allé/Valby Langgade trafikomlægges onsdag uge 49
NCC koordinerer med smed og muffemontør vedrørende utæt ledning ved nr. 5 og nr. 7 på Søndre Allé. Det forventes at stik kan grave i uge 2, med forbehold for vejret.
NCC kontakter vand vedrørende spindler på hovedledningen på Valby Langgade. Denne aktivitet er aflyst af HOFOR vand.
Uge 50 oprydning og åbning af Søndre Allé i begrænset omfang.”

Venlig hilsen Bestyrelsen2.12.2023

Nyt om parkering

City Parkering, der driver vores parkeringsordning, er blevet opkøbt af Q-park og overtager vort område d. 1.1.24. I første omgang vil der ikke ske ændringer, da firmaet fortsætter efter de samme regler og vilkår , som vi har haft med City Parkering. Logoet på vores skilte vil blive ændret.
Grundejerforeningen har haft møde med de øvrige foreninger, der dækker området fra banen ved Langgade st. og op til ringbanen (dog ikke Akacieparken) - vi har alle samme ordning og fungerer som en fælles p-zone.
Vi drøftede generelt vores P-ordning, og der er fortsat generel tilfredshed med den og de p-forhold, vi har i dag. For alle foreninger er det vigtigt, at det nye selskab yder god service i driften af ordningen. Vi aftalte også, at vi ville se på den service, som p-selskaber generelt yder, som fx elektroniske gæstekort. Skiltningen i vort området er uklar, og det vil også være noget, vi måske skal se på, men her afventer vi, at Københavns Kommune laver 3-timers zone på Valby Langgade ud for os. Vi har aftalt at mødes igen for at drøfte overgangen til Q-park i det nye år med de øvrige foreninger.

På nuværende tidspunkt er meldingen, at det er Q-park, der driver vores parkeringsordning efter nytår, men at der i første omgang ikke vil ske ændringer.

Træet på Søndre Alle 18 er gået ud

Vi har bestilt et nyt træ hos gartneren, som vil blive plantet når vejret tillader det.


20.10.2023

Kontingentstigning

Kontingentet til grundejerforeningen er fra oktober kvartal 2023 steget med 1000 kr. /kvt.
Stigningen blev besluttet på den ekstraordinære generalforsamling d. 18. juni 2023 – med henblik på hurtigere at spare op til vejprojektet.
Se referat af den ekstraordinære generalforsamling på hjemmesiden for yderligere detaljer.
Jan Spohr
Kasserer

Generalforsamling den 17. marts 2024 (uge 11)

Foreningen holder generalforsamling næste år søndag den 17. marts, så sæt kryds i kalenderen.

Bestyrelsen ønsker alle god efterår(sferie).

11.7.2023

Referatet fra den Ekstraordinære Generalforsamling

kan ses her.
Og under menupunktet "Referater generalforsamling"

Mangler efter fibernetgravearbejdet?

15.6.2023

Den 7.6. deltog Per og Camilla fra bestyrelsen i Nordkystens afleveringsforretning med Københavns kommune (KK).

De var meget forsinkede, så vi nåede kun at deltage i SA og NA. Nordkysten og KK ville derefter tage VA alene. Tak til de grundejere, der havde mulighed for at deltage - beklager hvis de alligevel ikke kom forbi VA som ellers aftalt.

Grundlæggende bad KK om to ting: Nordkysten skulle lægge nyt fugesand mellem rigtig mange fliser og de skulle genoprette jordstykkerne mellem skel og fliser på mange strækninger (grave det øverste jord væk, lægge nyt muld og på et senere tidspunkt så græsfrø, hvor der har været græs). Desuden skulle de udskifte enkelte knækkede fliser.

Den gode nyhed er: Hvis du ikke deltog i afleveringsforretningen og mener, at der er mangler på din strækning, så send en mail til vejinspektøren i KK på yp4h@kk.dk hurtigst muligt, nok senest tirsdag den 21.6.2023. Så kan de nå at se på det.

Du må også gerne skrive, hvis du har klager over gravearbejdet inde på matriklen.

Mvh
bestyrelsen


....................

TDC - fibernet6. juni 2023

“Besked fra bestyrelsen

Afleveringsforretning efter fibernetprojekt PÅ ONSDAG kl. 10.15

Som frygtet er den lovede afleveringsforretning mellem Nordkysten og Københavns Kommune blevet indkaldt med ret kort varsel. Den bliver holdt nu på onsdag den 7. juni om formiddagen.

Repræsentanter fra bestyrelsen går med rundt, men hvis I mener, der skal laves noget om på jeres fortov, fliser, græsrabat eller andre steder udenfor matriklen som følge af gravearbejdet, så kom endelig ud og deltag, når vi kommer forbi jeres matrikel. Vi har ikke ligeså godt styr på fliser mv. foran jeres huse, som I har. Vi ringer næppe på hos jer, så hold øje med os, når vi kommer rundt i foreningen.

Vi kender desværre ikke et præcist tidspunkt, men de forventer at starte i Den hvide by kl. 10.15. Der er nok afsat ca. en time til os. Vi har stort set kun fået denne tidsplan:

“Starter på J.P.E Hartmanns Alle 1. kl. 08:00. J.P.E Hartmanns Allé.

Traps allé

Ulige side, Overbys Allé.

Christen Bergs allé.

Frilands allé Vejlaug.

Start Søndre allé. 45. Kl 09:15

G/F Nybovej.

Start Nybovej. 1. kl. 09:45

Trekantens Vejlaug.

Start Søndre Allé. 18. kl. 10:15.

Vestre allé

Nordre allé

Valby Langgade.

Skellet.

Vibeholmen.”

Mvh Camilla (SA 3).”

TDC - fibernet

Den 19. april 2023
Bestyrelsen er opmærksom på, at fortovene flere steder ikke er reetableret tilfredsstillende efter TDC’s fibernetprojekt. Det var vi for nogle måneder siden i dialog med TDC om. De lovede os, at vi bliver inviteret med til deres afleveringsforretning, når entreprenøren en gang bliver helt færdig.

Så snart vi får oplyst datoen for afleveringsforretningen, vil vi orientere jer via hjemmesiden og nyhedsbrevet. Så er I meget velkomne til at komme ud, når vi går forbi jeres fortov. I ved bedre end os, om fliser, rabatter, asfalt eller lignende er i dårligere stand til den tid end før gravearbejdet. TDC ville tage fotos, før arbejdet gik i gang, men I må meget gerne tjekke, om I selv har fotos fra 2022 af jeres fortov eller indkørsel. Det vil være en stor fordel at tage dem med til afleveringsforretningen.

I øvrigt vil vi gerne opfordre jer til at aftale med jeres naboer/genboer, at én af jer kan tale for flere matrikler.

Vi kender ikke tidshorisonten, men det kan godt ske, at vi får indkaldelsen med kort varsel.

På generalforsamlingen orienterede vi om fibernet og kablingen på/i huset.
Det er bestyrelsens opfattelse, at fiber i aluskinner ikke er forenelige med intentionen i den bevarende lokalplan, men at det er Københavns Kommune, der er myndighed på området.
TDC tilbyder en løsning med indvendig kabling, med det blev på generalforsamlingen understreget, at bestyrelsen ikke vil foretage sig yderligere ift. fremføring af kabler til fibernet. Dog henstiller vi til, at I ikke vælger aluskinnen på facaden men får kablet fræset ind i muren, hvis I ikke kan vælge den indvendig løsning.

Mvh
Bestyrelsen

Nyt om affaldssorteringspunkt på SA


Den 19. april 2023
Som nævnt på generalforsamlingen har Københavns Kommune (KK) sendt et udkast til plan for sorteringspunkter i høring. KK foreslår at stille en række affaldssorteringspunkter op i gadebilledet. Tanken er at disse sorteringspunkter skal supplere vores private affaldscontainere, så det bliver lettere at komme af med f.eks. tekstil- og glasaffald.
Ifølge forslaget skulle der f.eks. i Valby opstilles ca. 50 sorteringspunkter. På vejen ud for Søndre Allé 18 skulle der stå containere til glas og tekstiler.
På opfordring fra en grundejer i området sendte bestyrelsen et høringssvar og argumenterede imod placeringen.
KK svarede den 5. april 2023, at de ændrer forslaget lidt. Der kommer én container i stedet for to, nemlig en 4-hjulet container til tekstiler. Team Sorteringspunkter fra Teknik- og Miljøforvaltningen skrev sådan:

”Kære Grundejerforeningen Trekantens Vejlag
Tak for jeres henvendelse.
Indledningsvis kan det oplyses, at sorteringspunkterne er et supplement til den eksisterende affaldsordning. En undtagelse er dog den nye affaldstype ”tekstilaffald”, som ikke skal forveksles med de tekstiler, som kan genbruges direkte og som afleveres i andre typer af containere. Landets kommuner er blevet pålagt at indsamle tekstilaffald fra sommeren 2023. Tekstilaffald skal som udgangspunkt indsamles fra hver enkelt ejendom, men kommuner kan i stedet vælge at etablere en såkaldt husstandsnær ordning. I København er det besluttet at indsamle tekstilaffald husstandsnært fremfor at indsamle fra hver enkelt ejendom. Det er årsagen til, at det er valgt at etablere en husstandsnær løsning i jeres kvarter, og fraktionen kommer således ikke på privat matrikel.
Området er blevet prøvekørt med en kranbil, hvor det viste sig, at det ikke var muligt at komme ind til sorteringspunktet pga. områdets smalle veje og skarpe sving. Sorteringspunktet på Søndre Allé 18 er derfor reduceret til ét skjul til tekstilaffald, som planlægges til at blive tømt én gang ugentligt. Beholdertypen affaldsskjul er mulig at tømme men en mindre renovationsbil.
Skjulet vil indeholde en 4-hjulet affaldsbeholder, der tømmes af samme type skraldebil, som i forvejen betjener områdets mange ejendomme. Belastningen på vejen må derfor forventes at være i samme størrelsesorden, som for affaldsindsamlingen i øvrigt.
Endelig kan det oplyses at forvaltningen er i tæt dialog med lokalplanlæggerne i Københavns Kommune, for de områder der er lokalplanlagt. Lokalplanlæggerne vurderer, om forvaltningen skal søge om dispensation fra bestemmelser i gældende lokalplaner. Dog har lokalplanlæggerne ved denne placering vurderet, at det ikke er nødvendigt at søge om dispensation, da sorteringspunktet ikke overskrider lokalplanens bestemmelser.”


Mvh
Bestyrelsen

Kloak inspektion

02032023

I de næste par uger kommer der igen kloakfolk i kvarteret. Som tidligere oplyst vil HOFOR sikre sig, at spildevandsledningerne, der ligger under vej og fortov, samt selve hovedkloakken er i topform, inden vi lægger ny asfalt på.
Onsdag og torsdag i næste uge (uge 10) kommer de og spuler kloakrørene igennem. Det er vigtigt for dem, at beboerne får besked om det, inden de kommer. De vil derfor udsende vedlagte information til jer alle - og for en sikkerheds skyld har vi aftalt med dem, at I også får den via vores kanaler.

Selve TV-inspektionen vil blive foretaget i uge 11.
Mvh. Bestyrelsen

Fibernet i Denne Hvide By

27022023
Vi har tidligere orienteret jer om, at bestyrelsen i dialog med TDC Net om etablering af fibernet i Den Hvide By, men TDC oplever fortsat udfordringer hos os i forbindelse med etableringen. Derfor endnu et nyhedsbrev om dette emne – også i papirudgave.

Den bevarende lokalplan
Bestyrelsens tolkning er, at det med baggrund i den bevarende lokalplans intentioner ikke er en mulighed at føre kabler på facaden i aluskinner, som er den praksis TDC tilbyder som standard. Tidligere firmaer har fremført kabler på facaden, og disse kunne så fræses ind, men dette er ikke muligt med de fiberkabler TDC bruger.
Bestyrelsen mener derfor, at kabelfremføring i aluskinner på facaden strider imod lokalplanens intentioner.
Det er Københavns Kommune, der har vedtaget den bevarende lokalplan, så det er i sidste ende dem, der skal behandle en evt. dispensationsansøgning om kabelfremføring i aluskinner.
Hvis I ønsker fibernet skal fiberkablet føres via kælder til ejendommens lejligheder på specielt 1. og 2. sal.

Fiberfremføring i Den Hvide By
TDC har på denne baggrund besluttet, hvordan fremføring af fiber til adresserne i Den Hvide By tilbydes. TDC´s løsning vil blive at føre fiberkabel ind i kælderen og sætte den ”udvendige OT boks” indvendigt på væggen i et fælles rum. Det vil de gøre primært på de boliger, der har mere end én beboer. Derefter vil TDC føre et kabel op til hver bolig på adressen. Indvendig fremføring vil ske med synlige kabelbakker. TDC vil som udgangspunkt ikke skjule noget, og da der er stor forskel på boligerne indvendigt, vil der også være forskellige løsninger.
Det bliver TDC´s teknikere, der udfører opgaven i samarbejde med beboeren, som forhåbentlig kan finde en løsning.
Der kan være boliger, hvor TDC ikke kan etablere fiber pga. indvendig indretning af boligerne. TDC kan have udfordringer ved nogle af 1. og 2. salene. Det vil være teknikeren der vurderer disse tilfælde. Når teknikeren har fundet ud af, hvor kablet skal føres ind i soklen, sætter de en markeringspind udenfor som gravefolkene vil grave/skyde rør hen til.

Mange hilsner fra BestyrelsenVejprojekt

Valby d. 28.1.2023

Kære alle
Som de fleste nok ved, har vi i foreningen i en årrække haft et vejprojekt, hvor formålet er at få renoveret foreningens veje på Nordre Alle, Vestre Alle og Søndre Alle. Det indledende projektarbejde er nu ved at være færdigt, så vi på årets generalforsamling søndag den 19. marts forhåbentlig kan tage endeligt stilling til projektet og dets omfang, inden arbejdet sendes i udbud.

Forud for generalforsamlingen vil der blive afholdt et informationsmøde, hvor vi kort vil give en status på projektet, herunder status på parkeringslommer og vores kloakker (som er lidt af en ‘tikkende bombe’).

Informationsmødet afholdes mandag den 6. februar kl. 19-20 på Cafe Brunch Istanbul, Valby Langgade 177. Dørene åbnes kl. 18.45.

Overordnet indeholder projektet - Renovering af vej- og kantsten - Etablering af min. 12 parkeringslommer samt forberedelse af etablering af 4 el-ladestandere - i alt 16 parkeringslommer. - Renovering af foreningens kloaknet under foreningens veje.

I f.m. projektet har vi fået foretaget en TV-inspektion af vores kloaknet. Dette for at få et billede af kloakkernes tilstand, så vi forhåbentlig kan minimere risikoen for at skulle grave alle veje op, lige efter de er blevet renoveret. Kloakkernes tilstand er ikke god og alt peger på, at vi er nødt til at gøre noget ved dette, inden vi påbegynder det egentlige vejprojekt. Her er vi også i dialog med HOFOR.

Vi forventer at udgive mere detaljeret informationsmateriale inden inden informationsmødet.

Med den endelige indkaldelse til generalforsamlingen vil der ligeledes blive bilagt materiale samt beslutningsoplæg.

hilsen bestyrelsen

Hække og træer

Kære beboer i den Hvide By, dette indslag er på bestyrelsens vegne.

Bestyrelsen skal på opfordring fra flere grundejere henstille alle grundejere til at klippe og styne hække, træer og anden bevoksning som hænger ud over skel og/eller som generer gående på fortovet, ud for egen matrikel.

Vi kan bl.a. henvise til foreningens formål i vedtægternes § 2, nr. 5, om beplantning (http://www.denhvideby.dk/vedtaegter/vedtaegter.php). Desuden kan vi henvise til hegnsloven. Vi kan endelig gøre opmærksom på, at kommunen kan komme og klippe hækken på grundejerens regning.

Henstillingen indbefatter også at fjerne korn/aks som måtte vokse i rabatten ud for egen matrikel. Dette var til genstand for en del diskussion på FB sidste år.

Emnet blev også drøftet på årets generalforsamling, hvor bestyrelsen blev pålagt at opfordre grundejerne til at få klippet hækkene og fjernet korn/aks.
Ligeledes blev der henstillet til at grundejeren selv tager dialogen med hinanden.

Læs også
https://www.bolius.dk/haekke-haenger-ud-over-fortovet-nu-griber-kommunerne-ind-97379
--------------------------------


Vandregruppen vandrer stadig
Her ses et sommerbillede, men vandregruppen vandrer hele året.

Vandregruppe i Trekanten

Vandregruppen vandrer hele året også om vinteren
Velkommen hver torsdag kl 10.30

Siden foråret 2014 har der nu eksisteret en vandregruppe i Trekanten. I starten var 6 personer fra vores bofællesskab med på en tur - flere er kommet til siden. Vi går ca 2 timer hver torsdag fra 10.30 til 12.30. Det er endnu aldrig sket, at alle vandrere har været der på en gang. Nogen vandrere kommer næsten hver gang, nogle kommer en gang imellem, og en enkelt har bare været med en gang. Det er helt i orden. Man kommer, når man har lyst og tid. Vi mødes på hjørnet af Nordre Alle og Vestre Alle kl 10.30 hver torsdag. Når vi er klar til afgang, aftaler vi, hvor vi går hen. Ofte bliver det til en tur rundt om Damhussøen. Men vi har også været i Frederiksberg Have, på kirkegården ved Roskildevej og i Vigerslev Parken.

Vi vil meget gerne, om flere fra vores kvarter har lyst til at være med. At gå ture sammen med andre er for det første både sundt og fornøjeligt. Men det betyder også, at man får lært andre bedre at kende og får snakket mere med dem, man bor tæt på, og som man jo tit møder og ser, når man færdes i kvarteret. Det er nemt og nærmest uforpligtigende at være med. I hvert fald behøver man kun komme, når man har lyst og tid.

Velkommen i vandreklubben.

Stukkatør

Ny stuk eller reparation af eksisterende stuk?
Ring til Mads Wollerup +45 23 45 28 25
eller se mere her:
www.wollerupstuk.dk

Elektriker

Niels Duhn, Nystedvej 1, tlf 3646 5050,
hjemmeside www.el-duhn.dk

VVS og blikkenslager

Vangede VVS
Ring til Dennis Monberg tlf +45 51602343

Notat om markiser

Der har været flere forspørgsler om markiser
Se notat om markiser under menupunktet "Vedligeholdelse"--------------------------------
Gæstekort til parkering i Den Hvide By, fås ved at skrive til parkering@denhvideby.dk
Bemærk at der kan være længere ekspeditionstid i ferieperioder.

Hvidteoversigt

Vi er nu i gang med "2. runde" af hvidtning. Her er en skematisk oversigt over registrering af behandling af huse/ejendomme i "Den hvide by", pr 2022.
Hvidteoversigten kan ses her eller under menupunktet "Vedligeholdelse".

Fællessang SØNDAG 21. juni kl 18.00

Vi kan desværre ikke holde Sankt Hans i Trekanten.
Men vi kan da synge Midsommervisen sammen - dem begge to.
Og efter midsommervisen er der "ønske sang", vi synger de sange du vælger - ud fra et sanghæfte jeg har med. Og der kommer sikkert et par spørgsmål ud fra nogen af sangene.

Tag selv rødvin/øl og snacks/chips med. Tag evt en klapstol med, selvom der ikke bliver noget bål vi kan sidde rundt om.

Den Hvide By synger og klapper ...... inspireret af de italienske altaner. Altanerne NA4 og NA6, samt indenfor havelågen NA3.
Vi starter fællessangen kl 18 præcis.
Hvis du kommer i lidt god tid spiller/synger trubaduren lidt swingende jazz. (ca et kvarter før)
Husk at holde afstand.

Teksten til midsommervisen deles ud.
Alle er velkomne. Vi ses.

-------------------------
Fællessang SØNDAG 7. juni kl 18.00


Vi sluttede med manér "Den Hvide By synger" efter 8 uger i træk den 10. maj
Nu synger vi igen en enkelt søndag.

Mon ikke det bliver med 3 børnesange og 3 voksensange?
Mon ikke det bliver med et glad rødvin (tag selv med)?
Mon ikke der kommer et spørgsmål eller to?
Den Hvide By synger og klapper inspireret af de italienske altaner.
Altanerne NA4 og NA6, samt indenfor havelågen NA3.??
Vi starter kl 18 præcis.
Husk at holde afstand.
Sangene er
Jeg er en papegøje fra Amerika
Der bor en bager
Sur sur sur, lille bi omkring
Kvinde min
To lys på et bord
Svantes lykkelige dag

Alle er velkomne. Vi ses.

Se et par udvalgte billeder fra "Den Hvide By synger".

Søndag den 10. maj kl 18.00

Alting har en ende - (en spoleorm har to ....... som Shu-Bi-Dua synger).

Søndag den 10. maj har vi den sidste "Den Hvide By synger" dag. Kl 18.00 som sædvanlig. Men det skal afsluttes med maner. Vi serverer et glas rødvin - tag selv glas med! - en grøn øl eller en juice.

Vi synger 3 voksensange og 2 børnesange. Du kan være med til at vælge. Skriv hvilke sange du synes vi skal synge (det skal naturligvis være af de sange vi har sunget de sidste 8 uger) Det har været en fornøjelse i alle 8 uger, selv i regnvejr. Tak til alle.

Se et par udvalgte billeder fra "Den Hvide By synger". Tryk her.

15% hos Flügger, Gl. Kongevej 148.

Grundejerforeningen har indgået en aftale med Flügger på Gl. Kongevej der giver 15% på maling mm.
Du skal blot sige at du kommer fra Den Hvide By.

Afhenting af affald 2022

Man skal selv holde sig orienteret.
Se kalenderen her: http://www.kk.dk/affald
Det enkleste er at tilmelde sig SMS service. Du kan tilmelde dig SMS service, så du får en SMS dagen før der hentes særligt affald. Tryk her for at tilmelde dig.

Din Betjent

er et samarbejde med lokale politibetjente i København, som du kan kontakte direkte, hvis du oplever problemer med tryghed eller sikkerhed i dit lokalområde.
Din lokale betjent samarbejder med blandt andet beboere, virksomheder, skoler og institutioner i dit lokalområde og kan fx hjælpe med at håndtere lokale problemer eller uro i området, besøge din arbejdsplads, sportsklub eller forening eller arrangere tryghedsvandringer igennem utrygge områder af nabolaget – så I sammen kan sikre, at der er trygt og rart at bo.
Vi har fået denne kontakt til min betjent:
Læs mere om din lokale betjent: www.dinbetjent.dk
Mail: kbh@politi.dk
https://www.politi.dk/Koebenhavn/da/omos/din_betjent/

Om farvekoder i lokalplanen.

I lokalplanen for Trekanten står farvekoder for døre, vinduer, stakitter mm.
Lokalplanen kan ses her på grundejerforeningens hjemmeside, under menupunktet lokalplan.
Farverne er angivet i 2 forskellige systemer. Det første tal er i NCS farvesystemet, som er et internationalt farvesystem. Det andet tal (i parantes) er i Flüggers gamle farvemesterkort. Alle Flügger forretninger bør kunne blande farve efter dette. Hvis det ikke er muligt kan man henvende sig til Flügger på Gl. Kongevej 148. De kan blande alle farverne som står i lokalplanen.
Har du spørgsmål til farvekoder (og lokalplanen) ring til Per, 40351946. OBS! Vi har nu fået en aftale med Flügger på Gl. Kongevej 148. Hvis du kommer fra Den Hvide By, får du 15%.

Vejledning om private fællesveje

Vejledningen er udgivet af Kbhs kommunen og 8 lokaludvalg, herunder Valby lokaludvalg.
Se vejledningen her i pdf format

Københavnerkortet.

Se kort over dit hus, kvarteret eller hele København tryk her http://kbhkort.kk.dk/cbkort

Den Hvide By er på Facebook

Søg på Den Hvide By i Valby
FACEBOOK GRUPPE: BEBOER TIL BEBOER FORUM
Gruppen er et forum for kontakt, hyggesnak og information fra beboer til beboer i Den Hvide By.
Bestyrelsen kan ikke kontaktes via denne facebookgruppe. Find kontaktinformationerne til bestyrelsen her på siden.
Direkte til facebooksiden: www.facebook.com/groups/denhvideby/

Bogen "100 år og et kvarter" kan ses her på hjemmesiden i pdf format.

Se den Her. Åbner i et nyt vindue.

Problemer med specialtegn og æ ø å !

På nogle af siderne er der problemer. Der arbejdes løbende på at udskifte siderne. De fleste er nu udskiftet, enkelte mangler. Send mig gerne en mail hvis du finder nogle sider med underlige tegn.

Fadder for et træ

Vi vil gerne have "faddere" til vores træer, specielt de unge træer. Har du lyst til at være fadder for det træ der står ud for dig, henvend dig til Per fra bestyrelsen.
Det er vigtigt at vi passer på vores træer, stil ikke affald, læg ikke jord mm op af træet. Det kan træet ikke lide.

Ekstra service - gode håndværkere

Se et pænt udvalg af forskellige håndværkere under menupunktet "Vedligeholdelse".

Vedligeholdelse/Beskæring af træer og buske på vejen

Se nærmere her.
Pixi udgaven af den bevarende lokalplan. Husk at læse hele lokalplanen hvis du skal bygge om.
Lokalplanen finder du i menuen til venstre - under Lokalplan ;o)

Grundejerforeningn udgav for en del år siden (1991) dette lille hæfte: TREKANTEN - bevar dit hus - se piecen her.
Se Trekanten fra oven - zoom ind og panorer. God fornøjelse.
Hjemmesiden har fået et grafisk og et indholdsmæssigt eftersyn. Der er lidt rester af indholdet er fra den "gamle" side..
Grundejerforeningen Trekantens Vejlag, oprettet i 1898, omfatter byggeforeningshusene på vejene Søndre Alle, Vestre Alle og Nordre Alle og på Valby Langgade (nr. 151-177 og 178-184). 2500 Valby. Bebyggelsen danner en karakteristisk trekant.
I Den hvide By bor vi både børn, unge, midaldrende og gamle - der er altså ikke tale om et sølvbryllupskvarter, ej heller et typisk børnefamiliekvarter. Vi holder fast i vore traditoner som den årlige fastelavnsfest og Sankt Hansfest - og vi samles til Store Fejedag, hvor mange af os er ude og ordne fortovene på en - helst - klar forårsdag. Vi går også med planer om et bankospil en efterårssaften. Og så er der selvfølgelig generalforsamlingen i grundejerforeningen i februar måned.

Vi er glade for vores kvarter, som vi gør en stor indsats for at værne om. Vi ønsker, at husene bevares og vedligeholdes, så de i videst mulige udstrækning fremstår, som da de blev bygget for godt hundrede år siden.
Derfor har vi i samarbejde med Københavns Kommune udarbejdet og vedtaget en bevarende lokalplan, der sætter rammerne for renovering, ombygning og fornyelse af foreningens huse.
Er du ny i kvarteret, ønsker vi dig og din familie velkommen og håber, I vil deltage i foreningens aktiviteter. Husk Bestyrelsen kan kontaktes til enhver tid.
Valby Arbejderes Byggeforening var foreningens første navn, indtil husene i 1917 overgik til selveje, og den fik sit nuværende navn.
wpe4.jpg (4166 bytes)
Byggeforeningens valgsprog fra grundlæggelsen i 1898:
"Gid det må blive til Lykke, Held og Velsignelse".
Set fra oven

Fotograf Klaus Sletting.,Valby Bladet. (Tryk for stort)Har du forslag, gode ideer, kommentarer, links der ikke virker osv, send mig en mail: Per G. Nørgaard   wpe8.jpg (785 bytes)
eXTReMe Tracker