Trekantens originale logo

Forside Parkering Abonner på nyheder Bestyrelse Vedtægter Lokalplan Billedarkiv og hustyper Galleri Lokale annoncer
Køb og Salg
Historie Hvem bor her? Referater Generalforsamling Vedligeholdelse Kalender Links Udlån Miljøsiden For
ejendomsmægler
Gammel "Årets gang" Gammel "aktuelt" Gammelt Galleri

Tilmelding til betaling via hjemmesiden tryk på linket:

Betalingsservice online tilmelding

vinter

nyhedskassen
-------------------------------------

Nyt fra bestyrelsen

Fibernet i Den Hvide By

04022023
Grundejerforeningen har haft en dialog med TDC Net om etablering af fibernet i Den Hvide By, da vi har haft et ønske om at undgå fremføring på facaderne med baggrund i den bevarende lokalplan.
TDC har på baggrund af denne drøftelse besluttet nye principper for fremføring af fiber til adresserne i Den Hvide By.

TDC´s løsning vil blive at føre fiberkabel ind i kælderen og sætte den ”udvendige OT boks” indvendigt på væggen i et fælles rum. Det vil de gøre primært på de boliger, der har mere end én beboer. Derefter vil TDC føre et kabel op til hver bolig på adressen. Indvendig fremføring vil ske med synlige kabelbakker. TDC vil som udgangspunkt ikke skjule noget, og da der er stor forskel på boligerne indvendigt, vil der også være forskellige løsninger.

Det bliver TDC´s teknikere, der udfører opgaven i samarbejde med beboeren, som forhåbentlig kan finde en løsning.
Der kan være boliger, hvor TDC ikke kan etablere fiber pga. indvendig indretning af boligerne. TDC kan have udfordringer ved nogle af 1. og 2. salene. Det vil være teknikeren der vurderer disse tilfælde.

Når teknikeren har fundet ud af, hvor kablet skal føres ind i soklen, sætter de en markeringspind udenfor som gravefolkene vil grave/skyde rør hen til.Varsel om generalforsamling
og indbydelse til fastelavn

Vejprojekt - Bilag til informationsmødet:

Valby d. 29.1.2023


Vejprojekt

Valby d. 28.1.2023

Kære alle
Som de fleste nok ved, har vi i foreningen i en årrække haft et vejprojekt, hvor formålet er at få renoveret foreningens veje på Nordre Alle, Vestre Alle og Søndre Alle. Det indledende projektarbejde er nu ved at være færdigt, så vi på årets generalforsamling søndag den 19. marts forhåbentlig kan tage endeligt stilling til projektet og dets omfang, inden arbejdet sendes i udbud.

Forud for generalforsamlingen vil der blive afholdt et informationsmøde, hvor vi kort vil give en status på projektet, herunder status på parkeringslommer og vores kloakker (som er lidt af en ‘tikkende bombe’).

Informationsmødet afholdes mandag den 6. februar kl. 19-20 på Cafe Brunch Istanbul, Valby Langgade 177. Dørene åbnes kl. 18.45.

Overordnet indeholder projektet - Renovering af vej- og kantsten - Etablering af min. 12 parkeringslommer samt forberedelse af etablering af 4 el-ladestandere - i alt 16 parkeringslommer. - Renovering af foreningens kloaknet under foreningens veje.

I f.m. projektet har vi fået foretaget en TV-inspektion af vores kloaknet. Dette for at få et billede af kloakkernes tilstand, så vi forhåbentlig kan minimere risikoen for at skulle grave alle veje op, lige efter de er blevet renoveret. Kloakkernes tilstand er ikke god og alt peger på, at vi er nødt til at gøre noget ved dette, inden vi påbegynder det egentlige vejprojekt. Her er vi også i dialog med HOFOR.

Vi forventer at udgive mere detaljeret informationsmateriale inden inden informationsmødet.

Med den endelige indkaldelse til generalforsamlingen vil der ligeledes blive bilagt materiale samt beslutningsoplæg.

hilsen bestyrelsen

TDC fibernet

Valby d. 22.12.22
TDC er i gang med at gøre klart til fibernet inde i husene hos jer, der har ønsket det. Hvis fibernettet kun føres ind i stueetagen, kommer der blot en boks op. Men hvis der skal fibernet til 1. eller 2. sal, vil TDC helst blot trække et kabel udenfor op langs facaden med en metalskinne ud over. Det vil se grimt ud på vores pæne, hvide facader.

Den bevarende lokalplan beskriver hvidtning og murstensbånd, men nævner ikke decideret ledninger på facaden. Det er dog ikke i lokalplanplanens ånd at benytte aluskinner på facaden. TDC er blevet gjort opmærksom på lokalplanen.
Hvis I skal have ledninger op til 1. eller 2. sal, og det ikke allerede er gjort, opfordrer vi jer til at vælge en alternativ løsning: Enten kan kablerne blive fræset ind. Det er noget dyrere og nok en udgift, I selv skal afholde. Mange får deres gamle ledninger fræset ind i facaden lige inden hvidtningen. Eller også kan I vælge en løsning, hvor ledningerne føres indendøre, evt. med en boks fra kælderen.september 2022
Referatet fra generalforsamlingen 2022 kan ses under menupunktet "Referater Generalforsamling"
Eller tryk her på det direkte link.

Hække og træer

Kære beboer i den Hvide By, dette indslag er på bestyrelsens vegne.

Bestyrelsen skal på opfordring fra flere grundejere henstille alle grundejere til at klippe og styne hække, træer og anden bevoksning som hænger ud over skel og/eller som generer gående på fortovet, ud for egen matrikel.

Vi kan bl.a. henvise til foreningens formål i vedtægternes § 2, nr. 5, om beplantning (http://www.denhvideby.dk/vedtaegter/vedtaegter.php). Desuden kan vi henvise til hegnsloven. Vi kan endelig gøre opmærksom på, at kommunen kan komme og klippe hækken på grundejerens regning.

Henstillingen indbefatter også at fjerne korn/aks som måtte vokse i rabatten ud for egen matrikel. Dette var til genstand for en del diskussion på FB sidste år.

Emnet blev også drøftet på årets generalforsamling, hvor bestyrelsen blev pålagt at opfordre grundejerne til at få klippet hækkene og fjernet korn/aks.
Ligeledes blev der henstillet til at grundejeren selv tager dialogen med hinanden.

Læs også
https://www.bolius.dk/haekke-haenger-ud-over-fortovet-nu-griber-kommunerne-ind-97379
--------------------------------


Vandregruppen vandrer stadig
Her ses et sommerbillede, men vandregruppen vandrer hele året.

Stukkatør

Ny stuk eller reparation af eksisterende stuk?
Ring til Mads Wollerup +45 23 45 28 25
eller se mere her:
www.wollerupstuk.dk

Elektriker

Niels Duhn, Nystedvej 1, tlf 3646 5050,
hjemmeside www.el-duhn.dk

VVS og blikkenslager

Vangede VVS
Ring til Dennis Monberg tlf +45 51602343

Notat om markiser

Der har været flere forspørgsler om markiser
Se notat om markiser under menupunktet "Vedligeholdelse"--------------------------------
Gæstekort til parkering i Den Hvide By, fås ved at skrive til parkering@denhvideby.dk
Bemærk at der kan være længere ekspeditionstid i ferieperioder.

Hvidteoversigt

Vi er nu i gang med "2. runde" af hvidtning. Her er en skematisk oversigt over registrering af behandling af huse/ejendomme i "Den hvide by", pr 2022.
Hvidteoversigten kan ses her eller under menupunktet "Vedligeholdelse".

Fællessang SØNDAG 21. juni kl 18.00

Vi kan desværre ikke holde Sankt Hans i Trekanten.
Men vi kan da synge Midsommervisen sammen - dem begge to.
Og efter midsommervisen er der "ønske sang", vi synger de sange du vælger - ud fra et sanghæfte jeg har med. Og der kommer sikkert et par spørgsmål ud fra nogen af sangene.

Tag selv rødvin/øl og snacks/chips med. Tag evt en klapstol med, selvom der ikke bliver noget bål vi kan sidde rundt om.

Den Hvide By synger og klapper ...... inspireret af de italienske altaner. Altanerne NA4 og NA6, samt indenfor havelågen NA3.
Vi starter fællessangen kl 18 præcis.
Hvis du kommer i lidt god tid spiller/synger trubaduren lidt swingende jazz. (ca et kvarter før)
Husk at holde afstand.

Teksten til midsommervisen deles ud.
Alle er velkomne. Vi ses.

-------------------------
Fællessang SØNDAG 7. juni kl 18.00


Vi sluttede med manér "Den Hvide By synger" efter 8 uger i træk den 10. maj
Nu synger vi igen en enkelt søndag.

Mon ikke det bliver med 3 børnesange og 3 voksensange?
Mon ikke det bliver med et glad rødvin (tag selv med)?
Mon ikke der kommer et spørgsmål eller to?
Den Hvide By synger og klapper inspireret af de italienske altaner.
Altanerne NA4 og NA6, samt indenfor havelågen NA3.??
Vi starter kl 18 præcis.
Husk at holde afstand.
Sangene er
Jeg er en papegøje fra Amerika
Der bor en bager
Sur sur sur, lille bi omkring
Kvinde min
To lys på et bord
Svantes lykkelige dag

Alle er velkomne. Vi ses.

Se et par udvalgte billeder fra "Den Hvide By synger".

Søndag den 10. maj kl 18.00

Alting har en ende - (en spoleorm har to ....... som Shu-Bi-Dua synger).

Søndag den 10. maj har vi den sidste "Den Hvide By synger" dag. Kl 18.00 som sædvanlig. Men det skal afsluttes med maner. Vi serverer et glas rødvin - tag selv glas med! - en grøn øl eller en juice.

Vi synger 3 voksensange og 2 børnesange. Du kan være med til at vælge. Skriv hvilke sange du synes vi skal synge (det skal naturligvis være af de sange vi har sunget de sidste 8 uger) Det har været en fornøjelse i alle 8 uger, selv i regnvejr. Tak til alle.

Se et par udvalgte billeder fra "Den Hvide By synger". Tryk her.

15% hos Flügger, Gl. Kongevej 148.

Grundejerforeningen har indgået en aftale med Flügger på Gl. Kongevej der giver 15% på maling mm.
Du skal blot sige at du kommer fra Den Hvide By.

Afhenting af affald 2022

Man skal selv holde sig orienteret.
Se kalenderen her: http://www.kk.dk/affald
Det enkleste er at tilmelde sig SMS service. Du kan tilmelde dig SMS service, så du får en SMS dagen før der hentes særligt affald. Tryk her for at tilmelde dig.

Din Betjent

er et samarbejde med lokale politibetjente i København, som du kan kontakte direkte, hvis du oplever problemer med tryghed eller sikkerhed i dit lokalområde.
Din lokale betjent samarbejder med blandt andet beboere, virksomheder, skoler og institutioner i dit lokalområde og kan fx hjælpe med at håndtere lokale problemer eller uro i området, besøge din arbejdsplads, sportsklub eller forening eller arrangere tryghedsvandringer igennem utrygge områder af nabolaget – så I sammen kan sikre, at der er trygt og rart at bo.
Vi har fået denne kontakt til min betjent:
Læs mere om din lokale betjent: www.dinbetjent.dk
Mail: kbh@politi.dk
https://www.politi.dk/Koebenhavn/da/omos/din_betjent/

Om farvekoder i lokalplanen.

I lokalplanen for Trekanten står farvekoder for døre, vinduer, stakitter mm.
Lokalplanen kan ses her på grundejerforeningens hjemmeside, under menupunktet lokalplan.
Farverne er angivet i 2 forskellige systemer. Det første tal er i NCS farvesystemet, som er et internationalt farvesystem. Det andet tal (i parantes) er i Flüggers gamle farvemesterkort. Alle Flügger forretninger bør kunne blande farve efter dette. Hvis det ikke er muligt kan man henvende sig til Flügger på Gl. Kongevej 148. De kan blande alle farverne som står i lokalplanen.
Har du spørgsmål til farvekoder (og lokalplanen) ring til Per, 40351946. OBS! Vi har nu fået en aftale med Flügger på Gl. Kongevej 148. Hvis du kommer fra Den Hvide By, får du 15%.

Vejledning om private fællesveje

Vejledningen er udgivet af Kbhs kommunen og 8 lokaludvalg, herunder Valby lokaludvalg.
Se vejledningen her i pdf format

Københavnerkortet.

Se kort over dit hus, kvarteret eller hele København tryk her http://kbhkort.kk.dk/cbkort

Den Hvide By er på Facebook

Søg på Den Hvide By i Valby
FACEBOOK GRUPPE: BEBOER TIL BEBOER FORUM
Gruppen er et forum for kontakt, hyggesnak og information fra beboer til beboer i Den Hvide By.
Bestyrelsen kan ikke kontaktes via denne facebookgruppe. Find kontaktinformationerne til bestyrelsen her på siden.
Direkte til facebooksiden: www.facebook.com/groups/denhvideby/

Opfordring fra kassereren

De medlemmer der ikke har tilmeldt kontingentopkrævningen til Trekantens Vejlag til automatisk betalingsservce/Nets opfordres til at gøre dette. Som medlemsnummer anføres den forkortede adresse (f.eks. SA 12 for Søndre Allé 12 eller VLG 151 for Valby Langgade 151) Deb.gr.nr er 00001. Skulle der være nye medlemmer der ikke modtager kontingentopkrævning hører jeg gerne herom.
Kassereren opfordrer til at betalingsfrister overholdes.
På forhånd tak
Kassereren
Jan Spohr

Vandregruppe i Trekanten

Vandregruppen vandrer hele året også om vinteren
Velkommen hver tirsdag kl 10.30

Siden foråret 2014 har der nu eksisteret en vandregruppe i Trekanten. I starten var 6 personer fra vores bofællesskab med på en tur - flere er kommet til siden. Vi går ca 2 timer hver tirsdag fra 10.30 til 12.30. Det er endnu aldrig sket, at alle vandrere har været der på en gang. Nogen vandrere kommer næsten hver gang, nogle kommer en gang imellem, og en enkelt har bare været med en gang. Det er helt i orden. Man kommer, når man har lyst og tid. Vi mødes på hjørnet af Nordre Alle og Vestre Alle kl 10.30 hver tirsdag. Når vi er klar til afgang, aftaler vi, hvor vi går hen. Ofte bliver det til en tur rundt om Damhussøen. Men vi har også været i Frederiksberg Have, på kirkegården ved Roskildevej og i Vigerslev Parken.

Vi vil meget gerne, om flere fra vores kvarter har lyst til at være med. At gå ture sammen med andre er for det første både sundt og fornøjeligt. Men det betyder også, at man får lært andre bedre at kende og får snakket mere med dem, man bor tæt på, og som man jo tit møder og ser, når man færdes i kvarteret. Det er nemt og nærmest uforpligtigende at være med. I hvert fald behøver man kun komme, når man har lyst og tid.

Velkommen i vandreklubben.

Bogen "100 år og et kvarter" kan ses her på hjemmesiden i pdf format.

Se den Her. Åbner i et nyt vindue.

Problemer med specialtegn og æ ø å !

På nogle af siderne er der problemer. Der arbejdes løbende på at udskifte siderne. De fleste er nu udskiftet, enkelte mangler. Send mig gerne en mail hvis du finder nogle sider med underlige tegn.

Fadder for et træ

Vi vil gerne have "faddere" til vores træer, specielt de unge træer. Har du lyst til at være fadder for det træ der står ud for dig, henvend dig til Per fra bestyrelsen.
Det er vigtigt at vi passer på vores træer, stil ikke affald, læg ikke jord mm op af træet. Det kan træet ikke lide.

Ekstra service - gode håndværkere

Se et pænt udvalg af forskellige håndværkere under menupunktet "Vedligeholdelse".

Vedligeholdelse/Beskæring af træer og buske på vejen

Se nærmere her.
Pixi udgaven af den bevarende lokalplan. Husk at læse hele lokalplanen hvis du skal bygge om.
Lokalplanen finder du i menuen til venstre - under Lokalplan ;o)

Grundejerforeningn udgav for en del år siden (1991) dette lille hæfte: TREKANTEN - bevar dit hus - se piecen her.
Se Trekanten fra oven - zoom ind og panorer. God fornøjelse.
Hjemmesiden har fået et grafisk og et indholdsmæssigt eftersyn. Der er lidt rester af indholdet er fra den "gamle" side..
Grundejerforeningen Trekantens Vejlag, oprettet i 1898, omfatter byggeforeningshusene på vejene Søndre Alle, Vestre Alle og Nordre Alle og på Valby Langgade (nr. 151-177 og 178-184). 2500 Valby. Bebyggelsen danner en karakteristisk trekant.
I Den hvide By bor vi både børn, unge, midaldrende og gamle - der er altså ikke tale om et sølvbryllupskvarter, ej heller et typisk børnefamiliekvarter. Vi holder fast i vore traditoner som den årlige fastelavnsfest og Sankt Hansfest - og vi samles til Store Fejedag, hvor mange af os er ude og ordne fortovene på en - helst - klar forårsdag. Vi går også med planer om et bankospil en efterårssaften. Og så er der selvfølgelig generalforsamlingen i grundejerforeningen i februar måned.

Vi er glade for vores kvarter, som vi gør en stor indsats for at værne om. Vi ønsker, at husene bevares og vedligeholdes, så de i videst mulige udstrækning fremstår, som da de blev bygget for godt hundrede år siden.
Derfor har vi i samarbejde med Københavns Kommune udarbejdet og vedtaget en bevarende lokalplan, der sætter rammerne for renovering, ombygning og fornyelse af foreningens huse.
Er du ny i kvarteret, ønsker vi dig og din familie velkommen og håber, I vil deltage i foreningens aktiviteter. Husk Bestyrelsen kan kontaktes til enhver tid.
Valby Arbejderes Byggeforening var foreningens første navn, indtil husene i 1917 overgik til selveje, og den fik sit nuværende navn.
wpe4.jpg (4166 bytes)
Byggeforeningens valgsprog fra grundlæggelsen i 1898:
"Gid det må blive til Lykke, Held og Velsignelse".
Set fra oven

Fotograf Klaus Sletting.,Valby Bladet. (Tryk for stort)Har du forslag, gode ideer, kommentarer, links der ikke virker osv, send mig en mail: Per G. Nørgaard   wpe8.jpg (785 bytes)
eXTReMe Tracker