Trekantens originale logo

Forside Parkering Abonner på nyheder Bestyrelse Vedtægter Lokalplan Billedarkiv og hustyper Galleri Lokale annoncer
Køb og Salg
Historie Hvem bor her? Referater Vedligeholdelse Kalender Links Udlån Miljøsiden For
ejendomsmægler
Gammel "Årets gang" Gammel "aktuelt" Gammelt Galleri

Tilmelding til betaling via hjemmesiden tryk på linket:

Betalingsservice online tilmelding

Nu er det blevet sommer

nyhedskassen

Sidste nyt om parkeringsordningen

30.05.2020
Kære grundejere
Så er det ved at være sidste chance for at tilmelde jeres bil til parkeringsordningen (beboerparkeringslicens) inden ordningen træder i kraft d. 1.6.2020. Da mandag reelt er en helligdag, vil kontrollen i praksis først starte 2.6.2020.

Hent tilmelding til ordningen her Tilmeldingsskeman beboerparkeringslicens og vedhæft den i en mail til parkering@denhvideby.dk Der er nu 92 biler registreret med beboerparkeringslicens.

Der har været henvendelser på parkeringsmailen om motorcykler og trailere skal have en beboerlicens for at parkere på vejene. Det skal de ikke.

Hvis I har håndværkere i mere end 3 dage, så skal I huske at tilmelde deres biler til parkeringsordningen, hvis de skal holde på vejene i mere end 3 timer (dvs. de kan få en midlertidig tidsbegrænset beboerparkeringslicens). I kan finde oplysninger om håndværkere og tidsbegrænsede licenser på forsiden af foreningens hjemmeside

Bestyrelsen ønsker alle i Trekanten en god pinse.

Skilte

Der har været lidt undren, spørgsmål og kommentarer omkring teksten på skiltene. Bestyrelsen har undersøgt det nærmere. Læs her kommentar fra Jacob:
28.maj 2020
Kære alle.
Jeg har været i dialog med CityParkering vedr. formuleringen og muligheden for at forstå eller misforstå formuleringen på skiltene.
Jeg har anført, at det ikke er tydeligt nok, idet at det ikke er klart, hvad “Parkering derudover...” henviser til. Henvises der til tidsperioden? Eller henvises der til 3 timer?
CityParkering har bekræftet at der henvises til de tre timer i tidsperioden.

Altså:
Parkeringsreglerne gælder i de nævnte tidsrum, hvor det er tilladt at parkere maks. 3 timer med p-skive. Parkering udover 3 timer i de nævnte tidsrum kræver p-licens eller gæstekort. Udenfor de nævnte tidsrum er der fri parkering (og desuden er der ikke kontrol udover nævnte tidsrum).
Jeg har bedt/opfordret til en tydeliggørelse af teksten på skiltene til fx “Parkering udover 3 timer, kræver ...”.
/Jacob

Parkering i Den Hvide By

21.5.2020
Der er nu registreret ca. 50 biler i Den Hvide By, og alle beboere har modtaget gæstekort.
Der har været nogle spørgsmål om den kommende parkeringsordning og bestyrelsen har set på dem:

Flere biler i husstanden: Beboere i foreningen kan få beboerlicens til flere biler, og det kræver ikke en enebrugerlicens.
Håndværkere 1-3 arbejdsdag: Beboerne udleverer gæstekort til håndværkerne.
Håndværkere fra 4. arbejdsdag: Hvis du har håndværkere i en længere periode, kan de få en midlertidig tidsbegrænset parkeringslicens.
I mail oplyser du som beboer:
· Nummerplade på firmabil
· Firmanavn
· Mailadresse på firma
· Adresse på ejendommen i foreningen
· Hvor længe håndværkeren skal arbejde for dig/slutdato
Oplysningerne mailes til parkeringsadministrationen

Du kan altid kontakte parkeringsadministrationen, hvis du bliver i tvivl om parkering i Den Hvide By, eller hvis du har spørgsmål eller forslag til forbedringer.
Kontakt: parkering@denhvideby.dk

Opdatering om generalforsamling

21. maj 2020

Kære naboer
Vi var som bekendt tvunget til at udskyde foreningens ordinære generalforsamling fra den 29. marts pga. corona-krisen.

Bestyrelsen vil selvfølgelig indkalde til den ordinære generalforsamling, så snart vi kan mødes i en større forsamling – vi er 77 medlemmer – uden at overtræde forsamlingsforbuddet og kan leje tilsvarende lokaler. (Også en eventuel ekstraordinær generalforsamling vil være omfattet af forsamlingsforbuddet.)

Sidste år kom der ikke mange til generalforsamlingen. Bestyrelsen håber og forventer imidlertid, at mange flere vil deltage i år, hvor vi skal tage stilling til vejprojekt. Desuden vil vi naturligvis drøfte den nye parkeringsordning, som starter den 1. juni. Bestyrelse vil udsende indkaldelsen til generalforsamlingen i god tid, og der vil også være mulighed for at fremsætte forslag. Vi er opmærksomme på, at det kan blive en lidt lang dagsorden, men vi regner med, at vi kan nå det hele. Bliver vi ikke helt færdige, vil der blive indkaldt til en fortsættende generalforsamling.“
Venlig hilsen

bestyrelsen

Orientering om parkeringslicensen

Når du bliver registret i p-ordningen, modtager du en tilladelse på mail/sms. Du modtager ikke et kort til din forrude, fordi kontrollen bliver udført ved at scanne din nummerplade.
I din mail/sms står der om bl.a.: 735 - Valby Andelsbolig Forening m.fl. - 2500 Valby , Harald Kiddes Vej 2 Pladsnummer: Trekanten
Det skyldes vi er en del af et større P-området fra Langgade st. til banen v. Danshøj. Du skal bemærke Pladsnummer Trekanten

Tilmeldingsblanketten - Registrering af beboerparkeringslicens er klar under menupunktet parkering

Der er nu mange oplysninger om parkeringsordningen under menupunktet parkering.Bl a skilteplan, hvordan ser skiltene ud, GDPR osv

Tilmeldingskemaet er på hjemmesiden. Send det venligst til parkering@denhvideby.dk

Gæstekort uddeles onsdag den 13. maj 2020.

Se i din postkasse, der kommer gæsteparkeringskort.
I første omgang 18 pr. familie - for nemhedensskyld 2x18 pr. hus.

Er man flere end to familier og har man behov for flere når de 18 er brugt, kan flere erhverves ved henvendelse til parkering@denhvideby.dk
Venlig hilsen bestyrelsen

Kære beboer i den hvide by

I fm. Cityparkerings opsætning af skilte på foreningens veje, har flere ytret, at de er placeret uhensigtsmæssigt og med fordel kunne rykkes til skel. Vi har derfor arrangeret en rundtur i foreningen sammen med projektlederen fra VAB, så vi kan tage en drøftelse om en eventuel mulig justering af skiltenes placering. På grund af forsamlingsforbuddet kan vi ikke gå rundt alle sammen, men vi vil komme og banke på hos de involverede husstande. Vi har kunnet arrangere rundturen allerede tirsdag 12. maj kl. 18.15-19.00.

Antallet af skilte i foreningen søges naturligvis at udgøre et minimum, men de kan ikke fjernes helt, da det er her både vi, vores gæster og andre udefrakommende informeres om reglerne.

I uge 20 (11.-17. maj) vil gæstekort blive omdelt. I første omgang udleveres 18 til hver husstand. Herefter kan flere erhverves ved henvendelse på e-mail: parkering@denhvideby.dk.

Vi skal også til at registrere beboerlicencer. I vil alle modtage mere information herom snarest i uge 20 (11.-17. maj).

Er du interesseret i at indgå i parkeringsadministrationen, som står for oprettelse og administration af beboerlicenser, udlevering af gæstekort samt besvarelse af medlemmernes henvendelser til administrationspostkassen, så skriv venligst til parkering@denhvideby.dk.

Har du generelt spørgsmål til parkeringsordningen, så skriv ligeledes til parkering@denhvideby.dk.

Venligst bestyrelsen

Kære grundejere

 

Generalforsamlingen besluttede i 2019, at en parkeringsordning i området kunne være løsningen på de parkeringsproblemer, som mange grundejere i foreningen var irriteret over. Generalforsamlingen gav derfor mandat til, at grundejerforeningen VAB kunne forhandle med myndighederne på vegne af bl.a. Trekantens Vejlag. Forhandlingerne gik godt og Københavns Kommune godkendte i januar den fælles ansøgning om en parkeringsordning i nærområdet. Foreningerne underskrev medio marts kontrakt med Cityparkering om at håndhæve ordningen. Der har været lidt usikkerhed omkring ikrafttrædelsestidspunkt pga. COVID-19, men ordningen træder i kraft den 1. juni 2020.  

Cityparkering har i går opstillet skilte på SA, VA og NA og det har fået sindene lidt i kog. Det er bestyrelsen rigtig kede af og det er specielt ærgerligt, fordi det formentlig kunne være undgået, hvis vi fra bestyrelsens side havde informeret jer ordentligt.  

Meningen var at orientere jer grundigt på den ordinære generalforsamling i marts, men den blev desværre udskudt på grund af COVID-19. Bestyrelsen lægger sig fladt ned og erkender, at vi selvfølgelig skulle have orienteret jer grundigere, tidligere og løbende. Det beklager vi meget.   

Vi udsender hermed et informationsbrev, som forklarer lidt nærmere om ordningen.  

En af de nærmeste dage sender vi information ud om beboerlicenser og kontaktoplysninger til foreningens egne parkeringsadministratorer.  

Vi kan oplyse, at vi er i dialog med VAB og Cityparkering om placeringen af skiltene.  

Om de gamle skilte kan vi oplyse, at den nuværende forskudte parkering på NA og parkeringsforbuddet i starten af VA og SA fortsætter uændret. Derfor er de gamle skilte stadig nødvendige og de bliver stående.  

Vi håber meget, at ordningen bliver til fælles glæde trods den lidt kiksede start.  

Venlig hilsen
Bestyrelsen for Trekantens Vejlag

INFORMATIONSBREV om parkeringsordningen

Søndag den 10. maj kl 18.00

Alting har en ende - (en spoleorm har to ....... som Shu-Bi-Dua synger).

Søndag den 10. maj har vi den sidste "Den Hvide By synger" dag. Kl 18.00 som sædvanlig. Men det skal afsluttes med maner. Vi serverer et glas rødvin - tag selv glas med! - en grøn øl eller en juice.

Vi synger 3 voksensange og 2 børnesange. Du kan være med til at vælge. Skriv hvilke sange du synes vi skal synge (det skal naturligvis være af de sange vi har sunget de sidste 8 uger) Det har været en fornøjelse i alle 8 uger, selv i regnvejr. Tak til alle.

Se et udvalgte billeder fra "Den Hvide By synger". Tryk her.


Meddelelse fra kassereren

Tekniske problemer har bevirket at teksten på det udsendte girokort vedr. april kvartal 2020 ikke er blevet rettet.
Dette beklages. Den forkerte tekst på girokortet har ingen betydning for registreringen af betalingen.
-------------------------------

Generalforsamling udskudt

Kære grundejere
Bestyrelsen har varslet afholdelse af generalforsamling søndag den 29. marts 2020. Generalforsamling skal ifølge vedtægterne holdes "inden udgangen af marts måned". Materialet skal udsendes senest en uge før. Da vi plejer at udsende materialet 2 uger før, havde bestyrelsen i sinde at gøre det i denne weekend.

I lyset af den seneste udvikling og ikke mindst myndighedernes restriktioner på grund af coronavirus har bestyrelsen besluttet, at det er mest forsvarligt at udskyde generalforsamlingen indtil videre. Så snart det er muligt, vil vi indkalde til en ordinær generalforsamling. Her vil emnerne bl.a. være orientering om den kommende parkeringsordning, forslag fra Vejprojektgruppen og en række indkomne forslag.

Vi håber på jeres forståelse i denne ekstraordinære situation og ønsker for jer alle, at I kommer godt igennem denne tid.

Venlig hilsen
bestyrelsen
-------------------------------

Beskæring af træer på SA og VA


Træerne på Søndre Alle og Vestre Alle er nu beskåret.

Datoer til din kalender

Sankt Hans fest lørdag den 20. juni 2020

Grundejerforenings stillads søger nyt hjem

Har du lidt plads f eks i din baghave til opbevaring af foreningens stillads?
Det kan f eks honoreres med lidt rødvin.
Ring til Camilla 33 55 82 12 (aften)

Udstillingen "Olsen banden i Valby".

Valby Lokalhistoriske arkiv på Mosedalsvej.
Udstillingen er etableret af Valbys Olsenbande specialist, vores egen Jesper fra Nordre Alle.
Alle er velkomne - det er gratis. Se åbningtider på http://valbylokalhistorie.dk/

15% hos Flügger, Gl. Kongevej 148.

Grundejerforeningen har indgået en aftale med Flügger på Gl. Kongevej der giver 15% på maling mm.
Du skal blot sige at du kommer fra Den Hvide By.

Afhenting af affald 2020

Man skal selv holde sig orienteret.
Se kalenderen her: http://www.kk.dk/affald
Det enkleste er at tilmelde sig SMS service. Du kan tilmelde dig SMS service, så du får en SMS dagen før der hentes særligt affald. Tryk her for at tilmelde dig.

Din Betjent

er et samarbejde med lokale politibetjente i København, som du kan kontakte direkte, hvis du oplever problemer med tryghed eller sikkerhed i dit lokalområde.
Din lokale betjent samarbejder med blandt andet beboere, virksomheder, skoler og institutioner i dit lokalområde og kan fx hjælpe med at håndtere lokale problemer eller uro i området, besøge din arbejdsplads, sportsklub eller forening eller arrangere tryghedsvandringer igennem utrygge områder af nabolaget – så I sammen kan sikre, at der er trygt og rart at bo.
Vi har fået denne kontakt til min betjent:
Læs mere om din lokale betjent: www.dinbetjent.dk
Mail: kbh@politi.dk
https://www.politi.dk/Koebenhavn/da/omos/din_betjent/

En udgave af udsendelsen KONTANT

på dr.dk omhandler håndtering af byggesagsgebyrer - bl.a. i Københavns Kommune. Formand for "Grundejeren" Birgit Philipp fremfører i udsendelsen grundejernes kritik af håndteringen i København.

Her er link til udsendelsen www.dr.dk/tv/se/kontant/kontant-10/kontant-2018-11-15#!/

Om farvekoder i lokalplanen.

I lokalplanen for Trekanten står farvekoder for døre, vinduer, stakitter mm.
Lokalplanen kan ses her på grundejerforeningens hjemmeside, under menupunktet lokalplan.
Farverne er angivet i 2 forskellige systemer. Det første tal er i NCS farvesystemet, som er et internationalt farvesystem. Det andet tal (i parantes) er i Flüggers gamle farvemesterkort. Alle Flügger forretninger bør kunne blande farve efter dette. Hvis det ikke er muligt kan man henvende sig til Flügger på Gl. Kongevej 148. De kan blande alle farverne som står i lokalplanen.
Har du spørgsmål til farvekoder (og lokalplanen) ring til Per, 40351946. OBS! Vi har nu fået en aftale med Flügger på Gl. Kongevej 148. Hvis du kommer fra Den Hvide By, får du 15%.

Opfordring til hensigtsmæssig parkering på Søndre Alle

Kære bilejere
En del huse på Søndre Allé har oplevet problemer med at få hentet affald i den seneste tid, da parkerede biler har blokeret for skraldebilerne.
Bestyrelsen opfordrer derfor til, at man, indtil vi finder en mere holdbar løsning på problemet, undgår at parkere på ”indertrekanten” på Søndre Allé. Fremkommeligheden bliver bedre, hvis vi indtil videre undgår at parkere foran de lige numre Søndre Allé 6-16, dvs. mellem Nordre og Vestre Allé.Vejledning om private fællesveje

Vejledningen er udgivet af Kbhs kommunen og 8 lokaludvalg, herunder Valby lokaludvalg.
Se vejledningen her i pdf format

Københavnerkortet.

Se kort over dit hus, kvarteret eller hele København tryk her http://kbhkort.kk.dk/cbkort

Den Hvide By er på Facebook

Søg på Den Hvide By i Valby
FACEBOOK GRUPPE: BEBOER TIL BEBOER FORUM
Gruppen er et forum for kontakt, hyggesnak og information fra beboer til beboer i Den Hvide By.
Bestyrelsen kan ikke kontaktes via denne facebookgruppe. Find kontaktinformationerne til bestyrelsen her på siden.
Direkte til facebooksiden: www.facebook.com/groups/denhvideby/

Opfordring fra kassereren

De medlemmer der ikke har tilmeldt kontingentopkrævningen til Trekantens Vejlag til automatisk betalingsservce/Nets opfordres til at gøre dette. Som medlemsnummer anføres den forkortede adresse (f.eks. SA 12 for Søndre Allé 12 eller VLG 151 for Valby Langgade 151) Deb.gr.nr er 00001. Skulle der være nye medlemmer der ikke modtager kontingentopkrævning hører jeg gerne herom.
Kassereren opfordrer til at betalingsfrister overholdes.
På forhånd tak
Kassereren
Jan Spohr

Vandregruppe i Trekanten

Vandregruppen vandrer hele året også om vinteren
Velkommen hver tirsdag kl 10.30

Siden foråret 2014 har der nu eksisteret en vandregruppe i Trekanten. I starten var 6 personer fra vores bofællesskab med på en tur - flere er kommet til siden. Vi går ca 2 timer hver tirsdag fra 10.30 til 12.30. Det er endnu aldrig sket, at alle vandrere har været der på en gang. Nogen vandrere kommer næsten hver gang, nogle kommer en gang imellem, og en enkelt har bare været med en gang. Det er helt i orden. Man kommer, når man har lyst og tid. Vi mødes på hjørnet af Nordre Alle og Vestre Alle kl 10.30 hver tirsdag. Når vi er klar til afgang, aftaler vi, hvor vi går hen. Ofte bliver det til en tur rundt om Damhussøen. Men vi har også været i Frederiksberg Have, på kirkegården ved Roskildevej og i Vigerslev Parken.

Vi vil meget gerne, om flere fra vores kvarter har lyst til at være med. At gå ture sammen med andre er for det første både sundt og fornøjeligt. Men det betyder også, at man får lært andre bedre at kende og får snakket mere med dem, man bor tæt på, og som man jo tit møder og ser, når man færdes i kvarteret. Det er nemt og nærmest uforpligtigende at være med. I hvert fald behøver man kun komme, når man har lyst og tid.

Velkommen i vandreklubben.

Bogen "100 år og et kvarter" kan ses her på hjemmesiden i pdf format.

Se den Her. Åbner i et nyt vindue.

Problemer med specialtegn og æ ø å !

På nogle af siderne er der problemer. Der arbejdes løbende på at udskifte siderne. De fleste er nu udskiftet, enkelte mangler. Send mig gerne en mail hvis du finder nogle sider med underlige tegn.

Fadder for et træ

Vi vil gerne have "faddere" til vores træer, specielt de unge træer. Har du lyst til at være fadder for det træ der står ud for dig, henvend dig til Per fra bestyrelsen.
Det er vigtigt at vi passer på vores træer, stil ikke affald, læg ikke jord mm op af træet. Det kan træet ikke lide.

Ekstra service - gode håndværkere

Se et pænt udvalg af forskellige håndværkere under menupunktet "Vedligeholdelse".

Vedligeholdelse/Beskæring af træer og buske på vejen

Se nærmere her.
Pixi udgaven af den bevarende lokalplan. Husk at læse hele lokalplanen hvis du skal bygge om.
Lokalplanen finder du i menuen til venstre - under Lokalplan ;o)

Grundejerforeningn udgav for en del år siden (1991) dette lille hæfte: TREKANTEN - bevar dit hus - se piecen her.
Se Trekanten fra oven - zoom ind og panorer. God fornøjelse.
Hjemmesiden har fået et grafisk og et indholdsmæssigt eftersyn. Der er lidt rester af indholdet er fra den "gamle" side..
Grundejerforeningen Trekantens Vejlag, oprettet i 1898, omfatter byggeforeningshusene på vejene Søndre Alle, Vestre Alle og Nordre Alle og på Valby Langgade (nr. 151-177 og 178-184). 2500 Valby. Bebyggelsen danner en karakteristisk trekant.
I Den hvide By bor vi både børn, unge, midaldrende og gamle - der er altså ikke tale om et sølvbryllupskvarter, ej heller et typisk børnefamiliekvarter. Vi holder fast i vore traditoner som den årlige fastelavnsfest og Sankt Hansfest - og vi samles til Store Fejedag, hvor mange af os er ude og ordne fortovene på en - helst - klar forårsdag. Vi går også med planer om et bankospil en efterårssaften. Og så er der selvfølgelig generalforsamlingen i grundejerforeningen i februar måned.

Vi er glade for vores kvarter, som vi gør en stor indsats for at værne om. Vi ønsker, at husene bevares og vedligeholdes, så de i videst mulige udstrækning fremstår, som da de blev bygget for godt hundrede år siden.
Derfor har vi i samarbejde med Københavns Kommune udarbejdet og vedtaget en bevarende lokalplan, der sætter rammerne for renovering, ombygning og fornyelse af foreningens huse.
Er du ny i kvarteret, ønsker vi dig og din familie velkommen og håber, I vil deltage i foreningens aktiviteter. Husk Bestyrelsen kan kontaktes til enhver tid.
Valby Arbejderes Byggeforening var foreningens første navn, indtil husene i 1917 overgik til selveje, og den fik sit nuværende navn.
wpe4.jpg (4166 bytes)
Byggeforeningens valgsprog fra grundlæggelsen i 1898:
"Gid det må blive til Lykke, Held og Velsignelse".
Set fra oven

Fotograf Klaus Sletting.,Valby Bladet. (Tryk for stort)Har du forslag, gode ideer, kommentarer, links der ikke virker osv, send mig en mail: Per G. Nørgaard   wpe8.jpg (785 bytes)
eXTReMe Tracker