Trekantens originale logo

Forside Parkering Abonner på nyheder Bestyrelse Vedtægter Lokalplan Billedarkiv og hustyper Galleri Lokale annoncer
Køb og Salg
Historie Hvem bor her? Referater Generalforsamling Vedligeholdelse Kalender Links Udlån Miljøsiden For
ejendomsmægler
Gammel "Årets gang" Gammel "aktuelt" Gammelt Galleri

Tilmelding til betaling via hjemmesiden tryk på linket:

Betalingsservice online tilmelding

Sommertid

nyhedskassen
-------------------------------------
”onsdag den 5. maj

Generalforsamling den 13. juni 2021, vejoplæg og ny forslagsfrist


Kære grundejere
Det ser ud til, at forsamlingsloftet den 11. juni bliver sat op fra 50 til 100 personer. Bestyrelsen har derfor besluttet at holde den udsatte generalforsamling søndag den 13. juni 2021 kl. 13.30-17.30. Teatersalen i Valby Kulturhus er booket. Sæt kryds i kalenderen den eftermiddag.

Vejprojektgruppen har knoklet siden generalforsamlingen i september for at lave et nyt oplæg om renovering af vejene. Gruppen har desuden i samarbejde med bestyrelsen udarbejdet de forslag, som vi skal drøfte og stemme om på generalforsamlingen. Bestyrelsen sender dagsorden med bilag ud ca. den 29. maj, men I får allerede nu bilaget til punktet om vejrenoveringen. Tryk her for at hente i pdf format: Vejprojekt for Den Hvide By.

Desuden får I en ny mulighed for at indsende forslag til behandling på generalforsamlingen. Ifølge vedtægterne skulle forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, være formanden i hænde inden den 15. februar, se nyhedsbrevet af 1. februar. Der kom ingen forslag. Dagsordenen indeholder også allerede forslag, som blev udskudt fra sidste generalforsamling. Selvom vi ikke mangler emner på dagen, har bestyrelsen på grund af udsættelsen besluttet at sætte en ny frist. Eventuelle forslag skal derfor sendes til formand@denhvideby.dk eller afleveres i postkassen på SA3 senest onsdag den 19. maj kl. 18. Man er meget velkommen til at bruge skabelonen på hjemmesiden. Tryk her:Forslag til generalforsamlingen.

På gensyn den 13. juni.

Venlig hilsen
bestyrelsen”
--------------------------------

HVEM ER FRISK PÅ EN GÅTUR I BYTTE FOR EN HJERTESTARTER??

Kære alle.
Der er blevet stillet forslag om, at vi får en hjertestarter i Den Hvide By. Hvis vi danner en gruppe og tilsammen dækker 15 ruter d. 30. maj, får vi følgende:
En Zoll hjertestarter
Et udendørs klimaskab til hjertestarteren
Montering af autoriseret elektriker
Et gratis 30 minutters introkursus i genoplivning.
Et års ServicePlus-aftale, med overvågning af hjertestarteren og fuld service, så jeres hjertestarter altid er funktionsdygtig (Værdi af hjertestarterpakke 25.000,-).
Vi har pt. dækket 13 ruter, men kunne være super fedt hvis vi kunne finde dækning til de sidste ruter,så vi kan få vores hjertestarter.

Så hvem er med? Skriv gerne hvis I har lyst til at tage en rute ?

Vil du være med til at samle ind til hjertestarter i Den Hvide By?


Tilmeld dig her, det er gruppen for Den Hvide By:
https://deltag.landsuddeling.dk/hjertestarter/2807

PS. I kan læse mere om projektet her: https://landsuddeling.dk/om-landsuddelingen/
Hilsen Per (i denne sammenhæng Gruppestarter)

Stukkatør

Ny stuk eller reparation af eksisterende stuk?
Ring til Mads Wollerup +45 23 45 28 25
eller se mere her:
www.wollerupstuk.dk

Elektriker

Niels Duhn, Nystedvej 1, tlf 3646 5050,
hjemmeside www.el-duhn.dk

VVS og blikkenslager

Vangede VVS
Ring til Dennis Monberg tlf +45 51602343

Tagsten til salg

Nye tagsten. Se under menupunktet "Lokale annoncer".

Notat om markiser

Der har været flere forspørgsler om markiser
Se notat om markiser under menupunktet "Vedligeholdelse"


Billeder fra fastelavn Light

kan ses under menupunktet Galleri/Begivenheder

Varsel om generalforsamling og Fastelavn.


Trekanten er med i motion Danmark
Se her:
http://motiondanmark.dk/walk/fodsporet/2020/fodsporet-92.aspx
--------------------------------
Gæstekort til parkering i Den Hvide By, fås ved at skrive til parkering@denhvideby.dk
Bemærk at der kan være længere ekspeditionstid i ferieperioder.

Hvidteoversigt

Vi er nu i gang med "2. runde" af hvidtning. Her er en skematisk oversigt over registrering af behandling af huse/ejendomme i "Den hvide by", pr 2020.
Hvidteoversigten kan ses her eller under menupunktet "Vedligeholdelse".

Orientering fra bestyrelsen
17. september 2020

Cityparkering indskærper at deres p-vagter ikke må scanne nummerplader, mens de kører i bil.


I forlængelse af bemærkninger på Vejlagets generalforsamling har bestyrelsen rettet henvendelse til Cityparkering med henblik på at sikre, at den noterede praksis med at scanne nummerplader mens der køres bil umiddelbart stopper.
Cityparkering har over for grundejerforeningen beklaget, og meddelt, at det er indskærpet over for deres p-vagter, at man ikke må scanne nummerplader mens man kører i bil.

venlig hilsen
Bestyrelsen

7. september 2020

Kære grundejere


Tusind tak for det store fremmøde til årets generalforsamling søndag den 6.9.2020. Af foreningens 77 huse var hele 57 huse repræsenteret, heraf 5 ved fuldmagter. Der var 79 personer til stede. Det er længe siden, vi har været så mange.
Tak for det store engagement og diskussionslyst og til dirigenten for den kyndige styring. Vi nåede en del igennem, men ikke helt i mål. Bestyrelsen og Vejprojektgruppen arbejder videre på de forskellige punkter og fremlægger på næste ordinære generalforsamling, hvor vi også skal evaluere parkeringsordningen og behandle Ivars to forslag.

Venlig hilsen
Bestyrelsen

Praktisk info om generalforsamlingen på søndag kl. 13.30

3. september 2020

Husk grundejerforeningens ordinære generalforsamling nu på søndag den 6. september 2020 kl. 13.30. Dagsorden med bilag ligger på hjemmesiden – og den kom i din mailboks den 23. august, hvis du altså abonnerer på nyhedsbrevet. J

Vi opfordrer dig kraftigt til at læse dagsorden og bilag inden generalforsamlingen, især vejprojektgruppens grundige oplæg.

Fuldmagter
Bestyrelsen håber, at så mange matrikler som muligt er repræsenteret på søndag. Vi skal træffe nogle væsentlige beslutninger om vejrenovering, som koster penge. De beslutninger skal helst tages efter drøftelser på en generalforsamling, hvor en stor andel af foreningens medlemmer har været til stede.

Hvis du er forhindret i at deltage - eller vil blive væk pga. corona - kan du efter vedtægterne give fuldmagt til en anden grundejer (se § 13 her http://denhvideby.dk/vedtaegter/vedtaegter.php?).

For at undgå misforståelser og unødige ærgrelser på dagen minder vi lige om vedtægternes bestemmelse om, at "Der kan medbringes én fuldmagt pr. grundejer." Det betyder, at du kan give din fuldmagt til en grundejer, som ikke allerede har en fuldmagt med fra en anden.

Fuldmagter skal registreres ved indgangen til Teatersalen.

Max. 100 personer
Vi har booket Teatersalen i Kulturhuset, fordi der skal være plads til alle foreningens 77 medlemmer. Det er der, også i coronatider, hvor vi må være 100 personer i Teatersalen (mod normalt 200).

De fleste matrikler har dog flere ejere og ifølge vedtægterne har alle ejere af en matrikel adgang, selvom de kun har én stemme. Deltagerantallet plejer ikke at overstige de 77 medlemmer, men hvis det helt usandsynlige skulle ske, at vi bliver flere end 100, vil løsningen på stedet blive, at vi begrænser deltagertallet til én person pr. matrikel. Vi håber på jeres forståelse, hvis det mod forventning bliver aktuelt. Det skal ikke afholde jer fra at dukke op.

Forplejning
Mængden af kaffe og te er begrænset, da cafeen i Kulturhuset ikke kan tilbyde forplejning den dag. Medbring evt. selv kaffe/te.

Vi glæder os til at se jer.

Venlig hilsen

bestyrelsen

Orientering fra bestyrelsen

23. august 2020

Indkaldelse til generalforsamling

Se alle bilag under menupunktet referater. Eller tryk her


-------------------------------------

Orientering fra bestyrelsen

14. august 2020

Det er lykkedes at leje et lokale i Kulturhuset trods både coronarestriktioner og ombygningsplaner. Vi kan leje Teatersalen, men kun om eftermiddagen.
Det betyder, at generalforsamlingen ikke starter kl. 10 som sædvanlig, men først kl. 13.30.
Indkaldelse følger.

Venlig hilsen
bestyrelsen

--------------------------------------

Orientering fra bestyrelsen

Den 19. juni 2020

Status på Københavns Kommunes brev om SA, VA og NA
Til orientering svarede bestyrelsen den 11. juni 20202 kommunen sådan:

”Tak for brevet af 29. maj til Grundejerforeningen Trekantens Vejlag om, at Søndre Allé, Nordre Allé og Vestre Allé trænger til istandsættelse. For en ordens skyld beder vi jer opfatte denne mail som foreningens svar dels på dette generelle brev, dels på de individuelle breve med samme indhold, som alle foreningens grundejere fra de tre veje tilsyneladende modtog i går.

Grundejerforeningen Trekantens Vejlag er helt opmærksomme på vejenes tilstand og har også tidligere været i dialog med jer om dem. Vi har på flere generalforsamlinger drøftet, hvordan vi bedst kunne løse foreningens behov for renovering af vejene, løsning af parkeringsproblemer og en eventuel tilslutning til klimatilpasningsprojektet. Faktisk havde vi planlagt at træffe væsentlige beslutninger på årets ordinære generalforsamling den 29. marts med henblik på at få sat gang i projektet så snart som muligt.

Desværre måtte vi udskyde generalforsamlingen på grund af corona. Vi regner dog med at holde den ordinære generalforsamling efter sommerferie, formentlig den 6. september.

Må vi vende tilbage efter generalforsamlingen med en orientering om status?”

Kommunen har den 15. juni svaret, at det er helt i orden, at vi vender tilbage efter generalforsamlingen til september.

Bestyrelsen

Fællessang SØNDAG 21. juni kl 18.00

Vi kan desværre ikke holde Sankt Hans i Trekanten.
Men vi kan da synge Midsommervisen sammen - dem begge to.
Og efter midsommervisen er der "ønske sang", vi synger de sange du vælger - ud fra et sanghæfte jeg har med. Og der kommer sikkert et par spørgsmål ud fra nogen af sangene.

Tag selv rødvin/øl og snacks/chips med. Tag evt en klapstol med, selvom der ikke bliver noget bål vi kan sidde rundt om.

Den Hvide By synger og klapper ...... inspireret af de italienske altaner. Altanerne NA4 og NA6, samt indenfor havelågen NA3.
Vi starter fællessangen kl 18 præcis.
Hvis du kommer i lidt god tid spiller/synger trubaduren lidt swingende jazz. (ca et kvarter før)
Husk at holde afstand.

Teksten til midsommervisen deles ud.
Alle er velkomne. Vi ses.

Nyt fra bestyrelsen

Den 11. juni 2020

1. Generalforsamling
Forsamlingsforbuddet blev som bekendt lempet i mandags. Fra den 8. juli er det muligt at mødes op til 100 personer. Så bliver det endelig tilladt at holde generalforsamling i Trekantens Vejlag.

Vi overvejede at holde generalforsamlingen lige efter den 8. juli. Det har vi fravalgt, da det ligger i sommerferieperioden. Da vi skal træffe vigtige beslutninger omkring vejprojektet, vil vi ikke holde generalforsamlingen på et tidspunkt, hvor mange vil være forhindrede. Grundejere på ferie vil være afskåret fra at deltage i debatten og beslutningsprocessen.

Vi regner med, at ferieperioden er den 20. juni – 31. august. Vi planlægger derfor at afholde generalforsamling søndag den 6. september. Sæt allerede kryds i kalenderen.

Vi er i gang med at finde lokaler med plads til 79 personer. Kulturhuset har været lukket siden marts og huset skal renoveres resten af året. Der er derfor endnu ikke åbnet for booking, men vi har fået lovning på at kunne få besked ca. den 1. juli om mulighederne for at leje et lokale der.

Skulle nogle i Den hvide by tilfældigvis kende til andre anvendelige lokaler må man meget gerne henvende sig til bestyrelsen. Timotheus kirken er et oplagt bud, men kirken bruger altid selv lokalerne i forbindelse med gudstjenesten. Tilsyneladende er Prøvehallen heller ikke en mulighed.

Vi udsender en indkaldelse, når vi har en afklaring på, hvor det bliver holdt. Der vil inden da blive fastsat en frist for indsendelse af eventuelle forslag til generalforsamlingen.

2. Ingen sankthansfest i år
Foreningens sankthansfest var planlagt til den 20. juni. Selvom forsamlingsforbuddet er lempet, er det som udgangspunkt stadig kun muligt at holde arrangementer for op til 50 personer. Da vi plejer at være omkring dobbelt så mange, har bestyrelsen besluttet at aflyse sankthansfesten i år.

Vi må tage revanche til juni 2021 og vi glæder os til, at vi kan feste igen sammen.

3. Renovering af vejene
Mange grundejere har fået brev fra Københavns Kommune med påbud om at renovere SA, VA og NA. Eftersom foreningens veje er private fællesveje, står vi som beboere selv for vedligeholdelsen og udgifterne hertil. Bestyrelsen er opmærksomme på kommunens henvendelser, og vil svare kommunen på vegne af hele foreningen.

Vi har gennem de seneste år udbedret mindre skader hvert år, men også vidst, at vejene snart krævede en mere gennemgribende renovering. Det var bl.a. derfor, at vores vejprojektgruppe blev etableret. Planen er, at vejprojektgruppen på førstkommende generalforsamling vil fremlægge forskellige løsningsforslag, som vi så skal vælge.

Venlig hilsen

bestyrelsen
-------------------------
Fællessang SØNDAG 7. juni kl 18.00


Vi sluttede med manér "Den Hvide By synger" efter 8 uger i træk den 10. maj
Nu synger vi igen en enkelt søndag.

Mon ikke det bliver med 3 børnesange og 3 voksensange?
Mon ikke det bliver med et glad rødvin (tag selv med)?
Mon ikke der kommer et spørgsmål eller to?
Den Hvide By synger og klapper inspireret af de italienske altaner.
Altanerne NA4 og NA6, samt indenfor havelågen NA3.??
Vi starter kl 18 præcis.
Husk at holde afstand.
Sangene er
Jeg er en papegøje fra Amerika
Der bor en bager
Sur sur sur, lille bi omkring
Kvinde min
To lys på et bord
Svantes lykkelige dag

Alle er velkomne. Vi ses.

Se et par udvalgte billeder fra "Den Hvide By synger".

Sidste nyt om parkeringsordningen

30.05.2020
Kære grundejere
Så er det ved at være sidste chance for at tilmelde jeres bil til parkeringsordningen (beboerparkeringslicens) inden ordningen træder i kraft d. 1.6.2020. Da mandag reelt er en helligdag, vil kontrollen i praksis først starte 2.6.2020.

Hent tilmelding til ordningen her Tilmeldingsskeman beboerparkeringslicens og vedhæft den i en mail til parkering@denhvideby.dk Der er nu 92 biler registreret med beboerparkeringslicens.

Der har været henvendelser på parkeringsmailen om motorcykler og trailere skal have en beboerlicens for at parkere på vejene. Det skal de ikke.

Hvis I har håndværkere i mere end 3 dage, så skal I huske at tilmelde deres biler til parkeringsordningen, hvis de skal holde på vejene i mere end 3 timer (dvs. de kan få en midlertidig tidsbegrænset beboerparkeringslicens). I kan finde oplysninger om håndværkere og tidsbegrænsede licenser på forsiden af foreningens hjemmeside

Bestyrelsen ønsker alle i Trekanten en god pinse.

Skilte

Der har været lidt undren, spørgsmål og kommentarer omkring teksten på skiltene. Bestyrelsen har undersøgt det nærmere. Læs her kommentar fra Jacob:
28.maj 2020
Kære alle.
Jeg har været i dialog med CityParkering vedr. formuleringen og muligheden for at forstå eller misforstå formuleringen på skiltene.
Jeg har anført, at det ikke er tydeligt nok, idet at det ikke er klart, hvad “Parkering derudover...” henviser til. Henvises der til tidsperioden? Eller henvises der til 3 timer?
CityParkering har bekræftet at der henvises til de tre timer i tidsperioden.

Altså:
Parkeringsreglerne gælder i de nævnte tidsrum, hvor det er tilladt at parkere maks. 3 timer med p-skive. Parkering udover 3 timer i de nævnte tidsrum kræver p-licens eller gæstekort. Udenfor de nævnte tidsrum er der fri parkering (og desuden er der ikke kontrol udover nævnte tidsrum).
Jeg har bedt/opfordret til en tydeliggørelse af teksten på skiltene til fx “Parkering udover 3 timer, kræver ...”.
/Jacob

Parkering i Den Hvide By

21.5.2020
Der er nu registreret ca. 50 biler i Den Hvide By, og alle beboere har modtaget gæstekort.
Der har været nogle spørgsmål om den kommende parkeringsordning og bestyrelsen har set på dem:

Flere biler i husstanden: Beboere i foreningen kan få beboerlicens til flere biler, og det kræver ikke en enebrugerlicens.
Håndværkere 1-3 arbejdsdag: Beboerne udleverer gæstekort til håndværkerne.
Håndværkere fra 4. arbejdsdag: Hvis du har håndværkere i en længere periode, kan de få en midlertidig tidsbegrænset parkeringslicens.
I mail oplyser du som beboer:
· Nummerplade på firmabil
· Firmanavn
· Mailadresse på firma
· Adresse på ejendommen i foreningen
· Hvor længe håndværkeren skal arbejde for dig/slutdato
Oplysningerne mailes til parkeringsadministrationen

Du kan altid kontakte parkeringsadministrationen, hvis du bliver i tvivl om parkering i Den Hvide By, eller hvis du har spørgsmål eller forslag til forbedringer.
Kontakt: parkering@denhvideby.dk

Opdatering om generalforsamling

21. maj 2020

Kære naboer
Vi var som bekendt tvunget til at udskyde foreningens ordinære generalforsamling fra den 29. marts pga. corona-krisen.

Bestyrelsen vil selvfølgelig indkalde til den ordinære generalforsamling, så snart vi kan mødes i en større forsamling – vi er 77 medlemmer – uden at overtræde forsamlingsforbuddet og kan leje tilsvarende lokaler. (Også en eventuel ekstraordinær generalforsamling vil være omfattet af forsamlingsforbuddet.)

Sidste år kom der ikke mange til generalforsamlingen. Bestyrelsen håber og forventer imidlertid, at mange flere vil deltage i år, hvor vi skal tage stilling til vejprojekt. Desuden vil vi naturligvis drøfte den nye parkeringsordning, som starter den 1. juni. Bestyrelse vil udsende indkaldelsen til generalforsamlingen i god tid, og der vil også være mulighed for at fremsætte forslag. Vi er opmærksomme på, at det kan blive en lidt lang dagsorden, men vi regner med, at vi kan nå det hele. Bliver vi ikke helt færdige, vil der blive indkaldt til en fortsættende generalforsamling.“
Venlig hilsen

bestyrelsen

Orientering om parkeringslicensen

Når du bliver registret i p-ordningen, modtager du en tilladelse på mail/sms. Du modtager ikke et kort til din forrude, fordi kontrollen bliver udført ved at scanne din nummerplade.
I din mail/sms står der om bl.a.: 735 - Valby Andelsbolig Forening m.fl. - 2500 Valby , Harald Kiddes Vej 2 Pladsnummer: Trekanten
Det skyldes vi er en del af et større P-området fra Langgade st. til banen v. Danshøj. Du skal bemærke Pladsnummer Trekanten

Tilmeldingsblanketten - Registrering af beboerparkeringslicens er klar under menupunktet parkering

Der er nu mange oplysninger om parkeringsordningen under menupunktet parkering.Bl a skilteplan, hvordan ser skiltene ud, GDPR osv

Tilmeldingskemaet er på hjemmesiden. Send det venligst til parkering@denhvideby.dk

Gæstekort uddeles onsdag den 13. maj 2020.

Se i din postkasse, der kommer gæsteparkeringskort.
I første omgang 18 pr. familie - for nemhedensskyld 2x18 pr. hus.

Er man flere end to familier og har man behov for flere når de 18 er brugt, kan flere erhverves ved henvendelse til parkering@denhvideby.dk
Venlig hilsen bestyrelsen

Kære beboer i den hvide by

I fm. Cityparkerings opsætning af skilte på foreningens veje, har flere ytret, at de er placeret uhensigtsmæssigt og med fordel kunne rykkes til skel. Vi har derfor arrangeret en rundtur i foreningen sammen med projektlederen fra VAB, så vi kan tage en drøftelse om en eventuel mulig justering af skiltenes placering. På grund af forsamlingsforbuddet kan vi ikke gå rundt alle sammen, men vi vil komme og banke på hos de involverede husstande. Vi har kunnet arrangere rundturen allerede tirsdag 12. maj kl. 18.15-19.00.

Antallet af skilte i foreningen søges naturligvis at udgøre et minimum, men de kan ikke fjernes helt, da det er her både vi, vores gæster og andre udefrakommende informeres om reglerne.

I uge 20 (11.-17. maj) vil gæstekort blive omdelt. I første omgang udleveres 18 til hver husstand. Herefter kan flere erhverves ved henvendelse på e-mail: parkering@denhvideby.dk.

Vi skal også til at registrere beboerlicencer. I vil alle modtage mere information herom snarest i uge 20 (11.-17. maj).

Er du interesseret i at indgå i parkeringsadministrationen, som står for oprettelse og administration af beboerlicenser, udlevering af gæstekort samt besvarelse af medlemmernes henvendelser til administrationspostkassen, så skriv venligst til parkering@denhvideby.dk.

Har du generelt spørgsmål til parkeringsordningen, så skriv ligeledes til parkering@denhvideby.dk.

Venligst bestyrelsen

Kære grundejere

 

Generalforsamlingen besluttede i 2019, at en parkeringsordning i området kunne være løsningen på de parkeringsproblemer, som mange grundejere i foreningen var irriteret over. Generalforsamlingen gav derfor mandat til, at grundejerforeningen VAB kunne forhandle med myndighederne på vegne af bl.a. Trekantens Vejlag. Forhandlingerne gik godt og Københavns Kommune godkendte i januar den fælles ansøgning om en parkeringsordning i nærområdet. Foreningerne underskrev medio marts kontrakt med Cityparkering om at håndhæve ordningen. Der har været lidt usikkerhed omkring ikrafttrædelsestidspunkt pga. COVID-19, men ordningen træder i kraft den 1. juni 2020.  

Cityparkering har i går opstillet skilte på SA, VA og NA og det har fået sindene lidt i kog. Det er bestyrelsen rigtig kede af og det er specielt ærgerligt, fordi det formentlig kunne være undgået, hvis vi fra bestyrelsens side havde informeret jer ordentligt.  

Meningen var at orientere jer grundigt på den ordinære generalforsamling i marts, men den blev desværre udskudt på grund af COVID-19. Bestyrelsen lægger sig fladt ned og erkender, at vi selvfølgelig skulle have orienteret jer grundigere, tidligere og løbende. Det beklager vi meget.   

Vi udsender hermed et informationsbrev, som forklarer lidt nærmere om ordningen.  

En af de nærmeste dage sender vi information ud om beboerlicenser og kontaktoplysninger til foreningens egne parkeringsadministratorer.  

Vi kan oplyse, at vi er i dialog med VAB og Cityparkering om placeringen af skiltene.  

Om de gamle skilte kan vi oplyse, at den nuværende forskudte parkering på NA og parkeringsforbuddet i starten af VA og SA fortsætter uændret. Derfor er de gamle skilte stadig nødvendige og de bliver stående.  

Vi håber meget, at ordningen bliver til fælles glæde trods den lidt kiksede start.  

Venlig hilsen
Bestyrelsen for Trekantens Vejlag

INFORMATIONSBREV om parkeringsordningen

Søndag den 10. maj kl 18.00

Alting har en ende - (en spoleorm har to ....... som Shu-Bi-Dua synger).

Søndag den 10. maj har vi den sidste "Den Hvide By synger" dag. Kl 18.00 som sædvanlig. Men det skal afsluttes med maner. Vi serverer et glas rødvin - tag selv glas med! - en grøn øl eller en juice.

Vi synger 3 voksensange og 2 børnesange. Du kan være med til at vælge. Skriv hvilke sange du synes vi skal synge (det skal naturligvis være af de sange vi har sunget de sidste 8 uger) Det har været en fornøjelse i alle 8 uger, selv i regnvejr. Tak til alle.

Se et par udvalgte billeder fra "Den Hvide By synger". Tryk her.


Meddelelse fra kassereren

Tekniske problemer har bevirket at teksten på det udsendte girokort vedr. april kvartal 2020 ikke er blevet rettet.
Dette beklages. Den forkerte tekst på girokortet har ingen betydning for registreringen af betalingen.
-------------------------------

Generalforsamling udskudt

Kære grundejere
Bestyrelsen har varslet afholdelse af generalforsamling søndag den 29. marts 2020. Generalforsamling skal ifølge vedtægterne holdes "inden udgangen af marts måned". Materialet skal udsendes senest en uge før. Da vi plejer at udsende materialet 2 uger før, havde bestyrelsen i sinde at gøre det i denne weekend.

I lyset af den seneste udvikling og ikke mindst myndighedernes restriktioner på grund af coronavirus har bestyrelsen besluttet, at det er mest forsvarligt at udskyde generalforsamlingen indtil videre. Så snart det er muligt, vil vi indkalde til en ordinær generalforsamling. Her vil emnerne bl.a. være orientering om den kommende parkeringsordning, forslag fra Vejprojektgruppen og en række indkomne forslag.

Vi håber på jeres forståelse i denne ekstraordinære situation og ønsker for jer alle, at I kommer godt igennem denne tid.

Venlig hilsen
bestyrelsen
-------------------------------

Beskæring af træer på SA og VA


Træerne på Søndre Alle og Vestre Alle er nu beskåret.

Datoer til din kalender

Sankt Hans fest lørdag den 20. juni 2020

Grundejerforenings stillads søger nyt hjem

Har du lidt plads f eks i din baghave til opbevaring af foreningens stillads?
Det kan f eks honoreres med lidt rødvin.
Ring til Camilla 33 55 82 12 (aften)

Udstillingen "Olsen banden i Valby".

Valby Lokalhistoriske arkiv på Mosedalsvej.
Udstillingen er etableret af Valbys Olsenbande specialist, vores egen Jesper fra Nordre Alle.
Alle er velkomne - det er gratis. Se åbningtider på http://valbylokalhistorie.dk/

15% hos Flügger, Gl. Kongevej 148.

Grundejerforeningen har indgået en aftale med Flügger på Gl. Kongevej der giver 15% på maling mm.
Du skal blot sige at du kommer fra Den Hvide By.

Afhenting af affald 2020

Man skal selv holde sig orienteret.
Se kalenderen her: http://www.kk.dk/affald
Det enkleste er at tilmelde sig SMS service. Du kan tilmelde dig SMS service, så du får en SMS dagen før der hentes særligt affald. Tryk her for at tilmelde dig.

Din Betjent

er et samarbejde med lokale politibetjente i København, som du kan kontakte direkte, hvis du oplever problemer med tryghed eller sikkerhed i dit lokalområde.
Din lokale betjent samarbejder med blandt andet beboere, virksomheder, skoler og institutioner i dit lokalområde og kan fx hjælpe med at håndtere lokale problemer eller uro i området, besøge din arbejdsplads, sportsklub eller forening eller arrangere tryghedsvandringer igennem utrygge områder af nabolaget – så I sammen kan sikre, at der er trygt og rart at bo.
Vi har fået denne kontakt til min betjent:
Læs mere om din lokale betjent: www.dinbetjent.dk
Mail: kbh@politi.dk
https://www.politi.dk/Koebenhavn/da/omos/din_betjent/

En udgave af udsendelsen KONTANT

på dr.dk omhandler håndtering af byggesagsgebyrer - bl.a. i Københavns Kommune. Formand for "Grundejeren" Birgit Philipp fremfører i udsendelsen grundejernes kritik af håndteringen i København.

Her er link til udsendelsen www.dr.dk/tv/se/kontant/kontant-10/kontant-2018-11-15#!/

Om farvekoder i lokalplanen.

I lokalplanen for Trekanten står farvekoder for døre, vinduer, stakitter mm.
Lokalplanen kan ses her på grundejerforeningens hjemmeside, under menupunktet lokalplan.
Farverne er angivet i 2 forskellige systemer. Det første tal er i NCS farvesystemet, som er et internationalt farvesystem. Det andet tal (i parantes) er i Flüggers gamle farvemesterkort. Alle Flügger forretninger bør kunne blande farve efter dette. Hvis det ikke er muligt kan man henvende sig til Flügger på Gl. Kongevej 148. De kan blande alle farverne som står i lokalplanen.
Har du spørgsmål til farvekoder (og lokalplanen) ring til Per, 40351946. OBS! Vi har nu fået en aftale med Flügger på Gl. Kongevej 148. Hvis du kommer fra Den Hvide By, får du 15%.

Opfordring til hensigtsmæssig parkering på Søndre Alle

Kære bilejere
En del huse på Søndre Allé har oplevet problemer med at få hentet affald i den seneste tid, da parkerede biler har blokeret for skraldebilerne.
Bestyrelsen opfordrer derfor til, at man, indtil vi finder en mere holdbar løsning på problemet, undgår at parkere på ”indertrekanten” på Søndre Allé. Fremkommeligheden bliver bedre, hvis vi indtil videre undgår at parkere foran de lige numre Søndre Allé 6-16, dvs. mellem Nordre og Vestre Allé.Vejledning om private fællesveje

Vejledningen er udgivet af Kbhs kommunen og 8 lokaludvalg, herunder Valby lokaludvalg.
Se vejledningen her i pdf format

Københavnerkortet.

Se kort over dit hus, kvarteret eller hele København tryk her http://kbhkort.kk.dk/cbkort

Den Hvide By er på Facebook

Søg på Den Hvide By i Valby
FACEBOOK GRUPPE: BEBOER TIL BEBOER FORUM
Gruppen er et forum for kontakt, hyggesnak og information fra beboer til beboer i Den Hvide By.
Bestyrelsen kan ikke kontaktes via denne facebookgruppe. Find kontaktinformationerne til bestyrelsen her på siden.
Direkte til facebooksiden: www.facebook.com/groups/denhvideby/

Opfordring fra kassereren

De medlemmer der ikke har tilmeldt kontingentopkrævningen til Trekantens Vejlag til automatisk betalingsservce/Nets opfordres til at gøre dette. Som medlemsnummer anføres den forkortede adresse (f.eks. SA 12 for Søndre Allé 12 eller VLG 151 for Valby Langgade 151) Deb.gr.nr er 00001. Skulle der være nye medlemmer der ikke modtager kontingentopkrævning hører jeg gerne herom.
Kassereren opfordrer til at betalingsfrister overholdes.
På forhånd tak
Kassereren
Jan Spohr

Vandregruppe i Trekanten

Vandregruppen vandrer hele året også om vinteren
Velkommen hver tirsdag kl 10.30

Siden foråret 2014 har der nu eksisteret en vandregruppe i Trekanten. I starten var 6 personer fra vores bofællesskab med på en tur - flere er kommet til siden. Vi går ca 2 timer hver tirsdag fra 10.30 til 12.30. Det er endnu aldrig sket, at alle vandrere har været der på en gang. Nogen vandrere kommer næsten hver gang, nogle kommer en gang imellem, og en enkelt har bare været med en gang. Det er helt i orden. Man kommer, når man har lyst og tid. Vi mødes på hjørnet af Nordre Alle og Vestre Alle kl 10.30 hver tirsdag. Når vi er klar til afgang, aftaler vi, hvor vi går hen. Ofte bliver det til en tur rundt om Damhussøen. Men vi har også været i Frederiksberg Have, på kirkegården ved Roskildevej og i Vigerslev Parken.

Vi vil meget gerne, om flere fra vores kvarter har lyst til at være med. At gå ture sammen med andre er for det første både sundt og fornøjeligt. Men det betyder også, at man får lært andre bedre at kende og får snakket mere med dem, man bor tæt på, og som man jo tit møder og ser, når man færdes i kvarteret. Det er nemt og nærmest uforpligtigende at være med. I hvert fald behøver man kun komme, når man har lyst og tid.

Velkommen i vandreklubben.

Bogen "100 år og et kvarter" kan ses her på hjemmesiden i pdf format.

Se den Her. Åbner i et nyt vindue.

Problemer med specialtegn og æ ø å !

På nogle af siderne er der problemer. Der arbejdes løbende på at udskifte siderne. De fleste er nu udskiftet, enkelte mangler. Send mig gerne en mail hvis du finder nogle sider med underlige tegn.

Fadder for et træ

Vi vil gerne have "faddere" til vores træer, specielt de unge træer. Har du lyst til at være fadder for det træ der står ud for dig, henvend dig til Per fra bestyrelsen.
Det er vigtigt at vi passer på vores træer, stil ikke affald, læg ikke jord mm op af træet. Det kan træet ikke lide.

Ekstra service - gode håndværkere

Se et pænt udvalg af forskellige håndværkere under menupunktet "Vedligeholdelse".

Vedligeholdelse/Beskæring af træer og buske på vejen

Se nærmere her.
Pixi udgaven af den bevarende lokalplan. Husk at læse hele lokalplanen hvis du skal bygge om.
Lokalplanen finder du i menuen til venstre - under Lokalplan ;o)

Grundejerforeningn udgav for en del år siden (1991) dette lille hæfte: TREKANTEN - bevar dit hus - se piecen her.
Se Trekanten fra oven - zoom ind og panorer. God fornøjelse.
Hjemmesiden har fået et grafisk og et indholdsmæssigt eftersyn. Der er lidt rester af indholdet er fra den "gamle" side..
Grundejerforeningen Trekantens Vejlag, oprettet i 1898, omfatter byggeforeningshusene på vejene Søndre Alle, Vestre Alle og Nordre Alle og på Valby Langgade (nr. 151-177 og 178-184). 2500 Valby. Bebyggelsen danner en karakteristisk trekant.
I Den hvide By bor vi både børn, unge, midaldrende og gamle - der er altså ikke tale om et sølvbryllupskvarter, ej heller et typisk børnefamiliekvarter. Vi holder fast i vore traditoner som den årlige fastelavnsfest og Sankt Hansfest - og vi samles til Store Fejedag, hvor mange af os er ude og ordne fortovene på en - helst - klar forårsdag. Vi går også med planer om et bankospil en efterårssaften. Og så er der selvfølgelig generalforsamlingen i grundejerforeningen i februar måned.

Vi er glade for vores kvarter, som vi gør en stor indsats for at værne om. Vi ønsker, at husene bevares og vedligeholdes, så de i videst mulige udstrækning fremstår, som da de blev bygget for godt hundrede år siden.
Derfor har vi i samarbejde med Københavns Kommune udarbejdet og vedtaget en bevarende lokalplan, der sætter rammerne for renovering, ombygning og fornyelse af foreningens huse.
Er du ny i kvarteret, ønsker vi dig og din familie velkommen og håber, I vil deltage i foreningens aktiviteter. Husk Bestyrelsen kan kontaktes til enhver tid.
Valby Arbejderes Byggeforening var foreningens første navn, indtil husene i 1917 overgik til selveje, og den fik sit nuværende navn.
wpe4.jpg (4166 bytes)
Byggeforeningens valgsprog fra grundlæggelsen i 1898:
"Gid det må blive til Lykke, Held og Velsignelse".
Set fra oven

Fotograf Klaus Sletting.,Valby Bladet. (Tryk for stort)Har du forslag, gode ideer, kommentarer, links der ikke virker osv, send mig en mail: Per G. Nørgaard   wpe8.jpg (785 bytes)
eXTReMe Tracker